Reportage

Instructeurs leren geharde peshmerga beter schieten

Nederlandse missie Irak Nederlandse militairen zijn sinds 2014 gelegerd op de luchthaven van Erbil. Een ‘kill list’ voor jihadisten zeggen ze niet te hebben.

Nederlandse militairen geven sinds 2014 trainingen aan Iraaks-Koerdische peshmerga in Erbil, Noord-Irak.
Nederlandse militairen geven sinds 2014 trainingen aan Iraaks-Koerdische peshmerga in Erbil, Noord-Irak. Foto: Laurence Geai

Nee, een ‘kill list’ met uit Nederland afkomstige jihadisten hebben ze niet, verzekert de public affairs officer van het Nederlandse onderdeel van de Capacity Building Mission Iraq. Daarvoor hebben de Nederlandse militairen hier geen mandaat. Sowieso hebben ze het ook druk met hun kernmissie: het trainen van de peshmerga, de Iraaks-Koerdische militairen, en af en toe ook Iraakse regeringssoldaten.

Lees ook: Jaagt Nederland op ‘eigen’ jihadisten? Ja en nee

Zo’n 150 Nederlanders zijn sinds het begin van de oorlog tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in 2014 gelegerd op de luchthaven van Erbil, Noord-Irak, op 80 kilometer van Mosul. Om de vier maanden worden zij vervangen.

De trainingen vinden plaats op bases buiten de stad. Een aantal commando’s opereert dichter bij het front in een ondersteunende rol. Defensie zegt dat Nederlanders op geen enkel moment actief deelnemen aan oorlogshandelingen.

De Koerdische hoofdstad is een betrekkelijk veilige plek, maar het blijft wel Irak. De Nederlandse militairen mogen om veiligheidsredenen niet met naam genoemd worden. Wanneer zij de luchthaven verlaten, gaat het uniformvest uit. Ze verplaatsen zich in gewone auto’s. Om de veiligheid, maar ook wel omdat de Iraakse autoriteiten niet de indruk willen wekken dat het land opnieuw bezet wordt door westerse troepen.

Op de training maakt instructeur Caspar zich boos. Van een groepje peshmerga heeft op één na iedereen zijn helm thuisgelaten. Ze krijgen een donderpreek en moeten in de Iraakse hitte rondjes lopen en push-ups doen. Discipline is een belangrijk onderdeel van de training.

Deze peshmerga hebben zwaar gevochten tegen IS rond Mosul. Meer dan 1.400 Koerdische soldaten zijn gesneuveld bij het heroveren van de dorpen in de omgeving. De strijd om Mosul zelf werd aan de Iraakse regeringstroepen overgelaten. Om politieke redenen: de vraag wie het op IS heroverde gebied straks mag besturen, hangt als een donderwolk boven Irak.

Vraag is onder meer wie straks Hawija gaat bevrijden: het IS-bolwerk nabij de stad Kirkuk. Bagdad wil absoluut vermijden dat de Koerden in het kader van de strijd tegen IS nog meer grondgebied veroveren. „Als president Barzani zegt dat we naar Hawija gaan, dan staan wij klaar”, zeggen de Koerdische rekruten.

Wat kunnen Nederlandse soldaten deze geharde strijders eigenlijk leren?

Beter schieten bijvoorbeeld. Zo was er een 50-jarige peshmerga die ondanks jaren ervaring op 100 meter een doelwit niet kon raken. „De slag van het professionalisme is nog niet helemaal gemaakt”, zegt de Nederlandse bevelhebber.

Momenteel ligt de nadruk op het opsporen en onschadelijk maken van bermbommen. „De methode van de Nederlanders is veiliger”, zegt een rekruut. „Onze collega’s zijn vaak ongeduldig: ze willen niet wachten tot een gebied veilig is verklaard. Van de Nederlanders leren wij: veiligheid eerst.”

Of het wat oplevert?

„We krijgen feedback”, zegt de bevelhebber. „Ze laten ons weten wanneer ze veilig bermbommen uit de grond hebben gehaald. Dan weet je dat.”