Brieven

Column Louise O. Fresco

Niet louter door voeding

Foto MATTY ZIMMERMAN/AP

Met plezier las ik Louise Fresco’s column (Het grote ontbloten is weer begonnen, 12/7) over onze fysieke vormveranderingen en het wisselend schoonheidsideaal door de tijden heen.

Inderdaad, eens was cellulite blijkbaar niet storend. Rubens schilderde ze duidelijk zichtbaar bij zijn Drie Gratiën. Marilyn Monroes, door haar opwaaiende jurk getoonde, stevige dijen passen niet meer bij het latere schoonheidsideaal.

In Nederland waren we eeuwenlang ook klein, ja een tijd zelfs de kleinsten van Europa. Fresco richt zich vanuit de universiteit in Wageningen uiteraard op het voedselaspect als de oorsprong van de stijgende lengte van een populatie, mede dankzij de stijgende welvaart.

De lengtetoename komt zeker door betere voeding, maar ook door het beter bestrijden van de endemisch voorkomende geslachtsziekten en alcoholisme bij de ouders, de sterk verbeterde hygiëne en de invoering van vaccinatieprogramma’s.

Al deze ontwikkelingen zorgden dat rond het midden van de negentiende eeuw de groei van de jeugd ingezet werd. Die is overigens in Nederland nu wel tot stilstand gekomen.


fysisch antropoloog, auxoloog