kabinetsvoorstel

Registratie voor doodgeboren kind

Ouders kunnen een kind dat dood ter wereld komt laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Vrijdag ging de ministerraad akkoord met een voorstel daartoe van demissionair minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PvdA). De wetswijziging is een nadrukkelijke wens van veel ouders van wie het kind levenloos geboren werd. Zonder registratie ‘bestaat’ het kind feitelijk niet: het wordt in de burgerlijke stand bij de ouders niet als kind vermeld en komt ook niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering. Ouders ervoeren het als een emotioneel gemis dat ze voor hun kind alleen een ‘akte van een levenloos geboren kind’ kregen. (NRC)