Integratie vluchtelingen Rotterdam loopt spaak

Vluchtelingen Bij Vluchtelingenwerk in Rotterdam is er geen tijd om statushouders te helpen integreren. De vrijwilligers hekelen de rompslomp.

Vluchtelingen in het sportcentrum van de Erasmus universiteit.
Vluchtelingen in het sportcentrum van de Erasmus universiteit. Foto Martijn Beekman/ANP

De begeleiding bij de integratie van vluchtelingen in Rotterdam loopt spaak. Dat zeggen tien (oud-)medewerkers van Vluchtelingenwerk tegen NRC.

De hulp bij de integratie, door Rotterdam uitbesteed aan Vluchtelingenwerk, richt zich veel minder op werk, school en taalverwerving dan medewerkers van de organisatie zouden willen. In plaats daarvan zijn ze veelal bezig met het bestrijden van papieren rompslomp waar de statushouders – vluchtelingen met een verblijfsstatus – na aankomst in de stad mee kampen. De uitbetaling van de uitkering laat weken op zich wachten. De gemeentelijke heffingen liggen al snel op de deurmat: de statushouder heeft recht op kwijtschelding, maar die moet hij wel aanvragen. Het regelen van de zorgverzekering duurt vaak lang, zodat de statushouder zich nog niet bij huis- en tandarts kan inschrijven.

Lees ook onze reportage over de chaos bij Vluchtelingenwerk Rotterdam

De begeleiders van Vluchtelingenwerk in Rotterdam, veelal vrijwilligers, hebben per statushouder afspraken van één uur. In die tijd lukt het hen vaak niet om het papierwerk in orde te krijgen. Voor het nabellen van alleen al de zorgverzekeraar sta je „zo twintig minuten in de wacht”, zegt een medewerker. De statushouder vertrekt dus onverrichter zake huiswaarts, zodat de geldnood nijpender wordt en de huisartsafspraak nog langer op zich laat wachten.

Ook disfunctioneert Vluchtelingenwerk Rotterdam zelf, zeggen de medewerkers. Vrijwilligers missen goede begeleiding en een helder overzicht van de acties die nodig zijn om het leven van statushouders op orde te krijgen. Het regelen van zaken als huur- en zorgtoeslag en ook aanvragen voor gezinshereniging lopen daardoor mis.

Menig vrijwilliger is niet bekend met het feit dat statushouders de bijzondere bijstand voor de inrichting van hun huis moeten terugbetalen als zij niet tijdig een formulier naar de gemeente sturen. Een schuld van honderden euro’s kan het gevolg zijn.

Diverse vrijwilligers en betaalde krachten hebben hun zorgen en onvrede aangekaart bij de leiding van Vluchtelingenwerk in Rotterdam. Zij vonden, zo stellen zij, geen of onvoldoende gehoor. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland zijn er geen signalen van problemen in andere regio’s dan Rotterdam.

De gemeente zegt het beeld dat wordt geschetst niet te herkennen. „We zijn tevreden met hoe het gaat”, zegt de woordvoerder. Van maatregelen ten bate van statushouders kan geen sprake zijn. „Een Rotterdammer is een Rotterdammer”, zegt de woordvoerder. „We geven geen voorrechten aan een specifieke groep.”