Brieven

klassenfoto (1)

Zoiets regel je via de ouderraad, niet via de rechter

Foto ANP

Beste ouders,

Het is voor uw kinderen niet leuk dat ze niet op de klassenfoto staan. Ik begrijp dat u als ouders actie heeft ondernomen. Wat ik niet begrijp is waarom u ervoor gekozen heeft om de school aan te klagen.

Een school plant de verschillende activiteiten (schoolreis, ouderavonden, schoolfotograaf, sportdag, etc.) voor een heel schooljaar in. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het weer, beschikbaarheid van personeel, wensen van ouders, lesuren, financiën en beschikbaarheid van faciliteiten. Het kan voorkomen dat een geplande activiteit niet uitkomt met de wensen van alle betrokkenen. In uw geval was de schoolfotograaf gepland op de dag van het Offerfeest. Ik kan me niet voorstellen dat de school dit expres heeft gedaan.

De medewerkers van een school handelen altijd in het belang van een kind. Uit ervaring weet ik dat docenten (ongeacht het type onderwijs) 100 procent voor hun leerlingen gaan. Het kan voorkomen dat er dingen mis gaan. In dit geval zou communicatie en samenwerking kunnen helpen door bijvoorbeeld van te voren oplossingen aan te dragen. De school heeft aangeboden de klassenfoto’s in de ochtend te laten maken zodat de islamitische kinderen daarna het Offerfeest kunnen vieren. Dit laat zien dat de school meedenkt.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de oplossing en de gang van zaken. U heeft ervoor gekozen om de school aan te klagen. Dit heeft gevolgen voor de docenten die daar werken. Stelt u zich al die juffen en meesters eens voor die dagelijks met hart en ziel de kinderen onderwijzen en die te maken hebben met een enorme werkdruk en dat zij te horen krijgen dat de school wordt aangeklaagd. Welke boodschap geeft dit af?

Ik kan mij indenken dat u met de aanklacht wilt afdwingen dat er rekening wordt gehouden met islamitische leerlingen. Dit had ook op een andere manier gekund, bijvoorbeeld door actief deel te nemen in de ouderraad. Door op een positieve manier mee te denken met de school kunnen belangen van alle leerlingen behartigd worden. Daarmee laat je kinderen zien hoe je op een goede manier kunt samenwerken en zaken kunt oplossen. U heeft de zaak nu gewonnen, maar u heeft daarmee een hoop negativiteit veroorzaakt.