Provincies ontsloegen ambtenaren na onderzoek door onbevoegd bureau

De provincies Groningen en Drenthe hebben medewerkers onder druk gezet met rapporten van een recherchebureau dat niet over de benodigde vergunningen beschikte. De medewerkers accepteerden door deze rapporten sancties of werden ontslagen. Dit blijkt uit onderzoek van NRC naar hoe provinciale overheden sinds 2012 omgingen met integriteitskwesties. De provincies Groningen en Drenthe vallen daarbij op, doordat ze samenwerken met het inmiddels opgeheven recherchebureau Suver. Dat onderzocht in 2008 een mogelijke tankpasfraude in Groningen. Brugwachter Peter Wolff verloor daardoor zijn baan: hij zou de pas privé hebben gebruikt, concludeerde onderzoeker Greet Elsinga namens Suver.

Uit het NRC-onderzoek blijkt dat Suver nooit een vergunning heeft gehad en dus geen opsporingswerkzaamheden had mogen uitvoeren. Elsinga kreeg die vergunning pas in 2012, maar op naam van haar partner. Dat is opvallend, omdat Elsinga destijds werkzaam was bij de Politieacademie. Elsinga werd in 2014 ontslagen bij de politie toen uitkwam dat ze in privétijd integriteitsonderzoeken uitvoerde, een verboden nevenactiviteit. Uit het NRC-onderzoek blijkt ook dat zeven andere ambtenaren uit Groningen en Drenthe ontslag is aangezegd na onderzoek door Elsinga.

De provincie Groningen zegt dat Suver zich in 2008 geen recherchebureau noemde maar een adviesbureau „op het gebied van integriteit” en dat „geen omstreden onderzoeksmethoden zijn gehanteerd”.

Dubieus recherchewerk pagina 10