Ondernemingen

Nooit eerder zoveel ondernemingen in Nederland

Nederland telde begin juli het recordaantal van bijna 1,8 miljoen ondernemingen. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) steeg het aantal bedrijven in de afgelopen zes maanden met 1,9 procent, onder meer doordat minder bedrijven er mee stopten. Ook gingen minder bedrijven failliet. Het aantal stoppers daalde in de afgelopen jaarhelft op jaarbasis met circa 2.000 naar ruim 61.000. Daarbij nam het aantal faillissementen met een vijfde af tot bijna 1700. Vooral winkelbedrijven gingen minder vaak op de fles. Volgens de KvK was vooral het herstel van de bouwsector en de huizenmarkt zichtbaar in de cijfers. (ANP)