Brieven

Geraniums

Planten houden mannen uit de kroeg

Foto Getty Images

In de krant stond een stukje van Merel Thie over geraniums (Ga eens lekker achter de geraniums zitten, 10/7). Daarin werd betoogd dat het houden van of kijken naar planten een positieve invloed op mensen heeft.

In de negentiende eeuw werd het kweken van planten weer voor een ander doel ingezet. In de tweede helft van die eeuw werden overal in het land ‘Floralia’ gehouden, tentoonstellingen van planten „gekweekt door de gewone man”. In Leeuwarden bijvoorbeeld richtte de bekende arts Samuel Coronel een floralia-afdeling op als onderdeel van de Vereeniging voor Volksbijeenkomsten.

Deelnemers kregen een stek mee naar huis. Na enige tijd werden de planten ingezameld en beoordeelde een jury de resultaten. In 1876 werd in Leeuwarden de eerste Floralia gehouden met volgens De Leeuwarder Courant meer dan tweeduizend inzendingen.

Achterliggende gedachte van deze Floralia was dat er een beschavende werking uitging van het kweken en verzorgen van planten. Bovendien brachten planten gezelligheid in huis en dat zou mannen uit de kroeg houden.