Brexit

Johnson: EU ‘kan fluiten’ naar betaling VK voor Brexit

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft in het Lagerhuis gezegd dat de Europese Unie „kan fluiten” naar elke vorm van betaling voor de Brexit. Johnson werd tot zijn uitspraak gebracht door een parlementariër die hem vroeg de uitdrukking – ernaar fluiten – te gebruiken als de EU „ook maar een stuiver” meer voor de Brexit zou vragen dan de bedragen die het VK sinds 1973 aan de EU betaald heeft. Johnson: „De bedragen die ik heb gezien en die ze van dit land willen eisen, lijken mij exorbitant.” Johnson zei daarnaast dat de regering geen plan heeft voor als er geen overeenstemming met de EU wordt bereikt. De vraag of het VK een bedrag aan de EU moet betalen voor de Brexit is een van de eerste die ter tafel komen in de onderhandelingen. (BBC)