Welke onderzoeken naar integriteit waren er in jouw provincie?

NRC verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gegevens over de integriteitsonderzoeken die de 12 provincies de afgelopen 5 jaar lieten uitvoeren. In onderstaand overzicht lees je wat er in jouw provincie gebeurde.

De twaalf Nederlandse provincies lieten de afgelopen vijf jaar 66 integriteitsonderzoeken uitvoeren. Waar werden de meeste schendingen geconstateerd en wat hadden de ambtenaren en bestuurders dan zoal mispeuterd? En hoeveel gaven de provincies uit aan de onderzoeken? Bekijk het overzicht:

  Noord-Holland

 • Aantal meldingen: 21
 • Uitkomst: 11 schendingen geconstateerd.
 • Extern onderzoek: 7 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: €519.962
 • Onderzoeken naar: Belangenverstrengeling (8), Fraude (8), Ongewenst gedrag op de werkvloer (3), Misbruik provinciale middelen (1), Schending ambtsgeheim (1)

  Friesland

 • Aantal meldingen: 16
 • Uitkomst: 9 schendingen geconstateerd.
 • Extern onderzoek: 0 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: n.v.t.
 • Onderzoeken naar: Fraude (6), Plichtsverzuim (4), Ongewenst gedrag op de werkvloer (2), Schending ambtsgeheim (2), Belangenverstrengeling (1), Misbruik provinciale middelen (1)

  Zuid-Holland

 • Aantal meldingen: 6
 • Uitkomst: 5 schendingen geconstateerd.
 • Extern onderzoek: 3 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: €215.912
 • Onderzoeken naar:Belangenverstrengeling (2), Fraude (2),Misbruik provinciale middelen (1), Plichtsverzuim (1)

  Noord-Brabant

 • Aantal meldingen: 4
 • Uitkomst: 4 schendingen geconstateerd
 • Extern onderzoek: 1 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: onbekend
 • Onderzoeken naar: Belangenverstrengeling (2), Fraude (1), Plichtsverzuim (1)

  Overijssel

 • Aantal meldingen: 4
 • Uitkomst: 4 schendingen geconstateerd
 • Extern onderzoek: 0 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: n.v.t.
 • Onderzoeken naar: Belangenverstrengeling (2), Misbruik middelen provincie (1), Plichtsverzuim (1)

  Utrecht

 • Aantal meldingen: 4
 • Uitkomst: 3 schendingen geconstateerd
 • Extern onderzoek: 0 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: n.v.t.
 • Onderzoeken naar: Fraude (2),Misbruik provinciale middelen (2)

  Drenthe

 • Aantal meldingen: 3
 • Uitkomst: 1 schending geconstateerd
 • Extern onderzoek: 3 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: €205.526
 • Onderzoeken naar: Belangenverstrengeling (2), Plichtsverzuim (1)

  Zeeland

 • Aantal meldingen: 3
 • Uitkomst: 2 schendingen geconstateerd
 • Extern onderzoek: 2 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: €78.866
 • Onderzoeken naar: Fraude (1), Plichtsverzuim (1), Schending ambtsgeheim (1)

  Gelderland

 • Aantal meldingen: 2
 • Uitkomst: geen schendingen geconstateerd
 • Extern onderzoek: 2 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: €26.822
 • Onderzoeken naar: Belangenverstrengeling (1), Ongewenst gedrag op de werkvloer (1)

  Limburg

 • Aantal meldingen: 2
 • Uitkomst: 2 schendingen geconstateerd
 • Extern onderzoek: 1 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: €35.500
 • Onderzoeken naar: Belangenverstrengeling (1), Fraude (1)

  Groningen

 • Aantal meldingen: 1
 • Uitkomst: 1 schending geconstateerd
 • Extern onderzoek: 1 keer
 • Totale kosten extern onderzoek: €77.122
 • Onderzoeken naar: Misbruik middelen provincie (1)

  Flevoland

 • Aantal meldingen: 0
 • Uitkomst: geen schendingen geconstateerd
 • Extern onderzoek: n.v.t.
 • Totale kosten extern onderzoek: n.v.t.