Brieven

Elektrische auto’s

Voorbarig enthousiasme milieuwinst

Beeldbewerking NRC
Beeldbewerking NRC

In de krant van zaterdag (8/07) werd ‘Het grote plan achter de kleine Tesla’ uiteengezet. Elektrische auto’s zouden de vervuiling in stedelijke agglomeraties flink kunnen verminderen en het probleem van de CO2-uitstoot helpen oplossen. Dat laatste is voorlopig een grote misvatting. Elektrische auto’s krijgen verreweg de meeste energie van centrales die met fossiele brandstoffen worden gestookt. De uitstoot van CO2 wordt alleen verplaatst. Pas als we in het grootste deel van onze energiebehoefte kunnen voorzien met CO2-neutrale technieken gaat de elektrische auto bijdragen aan de doelstellingen van Parijs. Zo ver is het nog lang niet. Op www.energiefeiten.nl staat het goed onderbouwde document Een relativerend verhaal over energie van Jan van Staveren. Een gemiddelde elektrische auto stoot per kilometer 148 gram CO2 uit (afkomstig van de centrale), een hybride 150 gram, een benzine-auto 204 gram en een diesel-personenauto 150 gram. In 2020 zal in Nederland nog niet meer dan 15 procent van de elektriciteit zonder uitstoot van CO2 kunnen worden opgewekt. De CO2-uitstoot die een elektrische auto indirect veroorzaakt, zou dan kunnen afnemen naar bijvoorbeeld 126 gram per kilometer. Doordat het elektriciteitsverbruik bij grootschalig elektrisch rijden drastisch zal toenemen zal het relatieve aandeel van de „groene” energie echter weer afnemen. Het enthousiasme is op zijn zachtst gezegd voorbarig.