Belgen slaan uitnodiging Schultz af

Veiligheid Kerncentrales De Belgische instantie die toezicht houdt op de kerncentrales, weigert naar de Kamer te komen voor een debat over veiligheid.

Kerncentrale Tihange in België.
Kerncentrale Tihange in België. Foto BRAM VAN DE BIEZEN / ANP

Het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) weigert gehoor te geven aan een oproep van de Tweede Kamer om te verschijnen voor een debat over de veiligheid in Belgische kerncentrales. Dat schrijft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur& Milieu, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer wilde in eerst verantwoordelijk minister Jan Jambon, (N-VA) vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, uitnodigen om uitleg te geven over de veiligheidsrisico’s van kerncentrales in Tihange en Doel. Maar Schultz vond het beter het FANC uit te nodigen.

Het besluit om niet te komen is volgens een FANC-woordvoerder genomen door minister Jambon zelf. In een brief aan Schultz voerde hij ‘staatsrechtelijke en soevereiniteitsoverwegingen aan. „Dat besluit is in overleg met ons genomen”, aldus de FANC-woordvoerder. „Wij zijn een onafhankelijk instituut en willen daarom niet verzeild raken in het Nederlandse politieke debat over kernenergie. We leggen alleen verantwoording af aan het Belgische parlement.” Jambon laat via zijn woordvoerder weten dat hij om dezelfde reden ook niet was gekomen, als Schultz hem had uitgenodigd.

Het FANC is wel bereid informatie te delen met de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Grensoverschrijdende aspecten van kernenergiebeleid worden volgens Schultz besproken in het Benelux-parlement. Daar is volgens haar eerder dit jaar gesproken met de directeuren van het FANC en de ANVS.

Schultz vroeg zich vorige maand in het debat al af of de Belgische minister of het FANC gehoor zouden geven aan een uitnodiging om daar, in de woorden van het CDA-Kamerlid Agnes Mulder, „aan de tand gevoeld te worden” over het Belgische kernenergiebeleid. In het verleden zijn er wel gezamenlijke hoorzittingen geweest onder meer over de Fyra en grensoverschrijdend drugsbeleid.

Recent heeft Schultz Jambon laten weten dat Nederland de mogelijkheid onderzoekt om zich aan te sluiten bij protesten in Duitsland en Luxemburg. Schultz wil weten of de regeringen daar zelf ook protest hebben aangetekend of dat het alleen de gemeenten in de grensregio’s zijn. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin wordt aangedrongen op sluiting van de kerncentrale in Tihange. „Maar daar gaat België zelf over”, aldus Schultz. „Ik heb me aangemeld bij de bezwaarmakers. Ik voer daarmee de motie volledig uit.”