Ook al zegt het IOC van niet, de Spelen van 2024 en 2028 zijn eigenlijk al vergeven

Het is een ongewone keuze, waarvoor de IOC-leden zich gesteld zien. Tot een jaar geleden wisten zij niet beter of in Lima zouden zij voor de Olympische Spelen van 2024 moeten kiezen tussen Rome, Boedapest, Parijs of Los Angeles.

De burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti (links), in gesprek met IOC-voorzitter Thomas Bach.
De burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti (links), in gesprek met IOC-voorzitter Thomas Bach. Foto Fabrice Coffrini/AFP

Niks geheime afspraken, niks in achterkamers gesloten deals. Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ontkent stellig dat de Zomerspelen van 2024 verzegd zijn aan Parijs en die van 2028 aan Los Angeles. Daarover beslissen dinsdagmiddag de IOC-leden, die voor een buitengewone sessie naar Lausanne zijn geroepen.

Formeel heeft Bach gelijk: er zijn nog geen besluiten genomen. Maar achter de olympische schermen worden de geesten van de stemgerechtigde IOC-leden voorzichtig bewerkt om in te stemmen met het voorstel van het hoofdbestuur, voor één keer en bij hoge uitzondering, de olympische jaren 2024 en 2028 te verdelen tussen Parijs en Los Angeles, officieel de twee kandidaatssteden voor de Zomerspelen van 2024.

Eveneens heeft Bach formeel gelijk, dat het IOC Parijs nog niet de Spelen van 2024 en Los Angeles die van 2028 heeft gegund. Ook daarover beslissen de IOC-leden, zij het niet dinsdag maar op 13 september tijdens de reguliere, plenaire sessie in de Peruaanse hoofdstad Lima. Maar achter diezelfde olympische schermen worden de IOC-leden al voorzichtig richting een keus van Parijs voor 2024 en van Los Angeles voor 2028 gemanoeuvreerd, dat sijpelt uit alle kieren van de IOC-geledingen door.

Iedereen veel af

Het is een ongewone keuze, waarvoor de IOC-leden zich gesteld zien. Tot een jaar geleden wisten zij niet beter of in Lima zouden zij voor de Olympische Spelen van 2024 moeten kiezen tussen Rome, Boedapest, Parijs of Los Angeles. Nadat Rome zich vorig jaar september, onder druk van de nieuw gekozen burgemeester Virginia Raggi, als kandidaat had teruggetrokken, volgde in februari Boedapest, nadat de publieke opinie daar zich steeds manifester tegen de kandidatuur begon te keren.

En toen waren er, een half jaar voor de grote beslissing, nog maar twee: Parijs en Los Angeles. Twee steden uit landen waar het IOC de Olympische Spelen graag naartoe wil brengen. En twee steden met een dusdanig goed bid en goed olympisch profiel, dat het doodzonde zou zijn één te moeten teleurstellen. Waarom dan geen dubbele toewijzing, bedacht de politicus Bach, die daarvoor nog meer goede argumenten had.

Het beeld van dure Olympische Spelen onder de bevolking van Europese steden wil het IOC wat graag bijstellen. Hoe kan dat beter dan in misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende Europese stad op korte termijn succesvolle Spelen te houden? Voor een derde afwijzing op rij van zo’n belangrijke stad in een politiek invloedrijk land als Frankrijk voelde Bach weinig.

Wie heeft het meeste geld?

Maar Los Angeles en de Verenigde Staten zijn ook belangrijk voor het IOC, vooral als financiële bron. Het merendeel van de hoofdsponsors zijn Amerikaanse bedrijven, terwijl het Amerikaanse televisiestation NBC veruit het hoogste bedrag (4,3 miljard dollar voor vier Olympische Spelen) aan uitzendrechten binnenbrengt. En door een zakelijk conflict met het Amerikaans olympisch comité USOC zijn sinds 2002 (Salt Lake City) alle Amerikaanse kandidaatssteden door het IOC genegeerd. Sinds dat conflict in 2012 is bijgelegd, voelt het IOC een morele verplichting de Olympische Spelen binnen afzienbare tijd weer naar de Verenigde Staten te brengen.

Bachs plan zowel Parijs als Los Angeles te belonen kreeg al snel vorm, zij het dat beide steden aanvankelijk vasthielden aan 2024. Maar in goede gesprekken bleek met name burgemeester Eric Garcetti van Los Angeles gevoelig voor uitstel tot 2028. Hij wilde wel financiële compensatie, wat weer op verzet van Bach en een aantal IOC-leden stuitte. Die zien het toewijzen van Olympische Spelen zonder een dure bidprocedure als een cadeautje, dat niet nog eens extra gehonoreerd moet worden.

De actuele situatie is dat de Evaluatiecommissie, ofwel de inspectiecommissie van het IOC, positief heeft gerapporteerd over zowel Parijs en Los Angeles. Voorzitter en IOC-lid Patrick Baumann sprak zelfs van “een sprookje van twee fantastische olympische steden”. Over de kwaliteit van de twee bids kenden de inspecteurs geen twijfel. Los Angeles kiest voor gebruik van louter bestaande accommodaties en Parijs maakt goede sier met een plan voor uitermate compacte Spelen – tachtig procent van de accommodaties ligt binnen een radius van tien kilometer.

Risicoloos

Belangrijk voor het IOC: uit onafhankelijk onderzoek van een Brits bureau blijkt, dat er onder de bevolking van zowel Parijs als Los Angeles, en van zowel Frankrijk als de Verenigde Staten, grote steun voor de Spelen bestaat. Budgettair gelden beide kandidaten volgens de commissie als vrij risicoloos en uit veiligheidsoogpunt als veilig. Parijs heeft die kwalificatie vooral te danken aan het goed verlopen EK voetbal in 2016. De lichte kritiek geldt voor het vervoer op de drukke wegen rond Los Angeles en voor Parijs de slechte kwaliteit van het water in de Seine, de rivier waarin gezwommen moeten worden op de triatlon.

Het lichte gesputter van enkele IOC-leden dat een dubbele toewijzing in strijd is met het Olympisch Handvest weerspreekt voorzitter Bach. Volgens hem staat artikel 33.2 toe dat in uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken van de regel om zeven jaar van tevoren voor een olympische stad te kiezen. Met andere woorden: niets staat de IOC-leden in de weg om dinsdag in te stemmen met het voorstel de Olympische Spelen van 2024 en 2028 gelijktijdig toe te wijzen. Bij goedkeuring volgen de de onderhandelingen met Parijs en Los Angeles over de verdeling. Maar alles wijst erop dat Parijs ‘2024’- honderd jaar na de Parijse Spelen in 1924 – krijgt en ‘2028’ aan Los Angeles wordt gegund.