Vindicat moet binnen een jaar schoon schip maken

Studentenvereniging Het Groningse Vindicat dreigt na incidenten bij de ontgroening de accreditatie te verliezen als er niet genoeg verbetert.

Martin Sitalsing, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar studentenvereniging Vindicat atque Polit, was vrijdagmiddag duidelijk: voorlopig is hij tevreden over de voortgang die de Groningse vereniging maakt bij het maken van een cultuuromslag, en daarom blijft ze het komende jaar geaccrediteerd als deel van de academische gemeenschap. Maar die tevredenheid kan zomaar verdwijnen – getuige zijn rapport vol „mits” en „onder voorwaarde”.

Belangrijkste vraag was of de vereniging haar accreditatie zou verliezen. Dat wil zeggen: boekt Vindicat intern genoeg vooruitgang zodat ze deel mag blijven uitmaken van evenementen als de introductieweek, en haar financiering vanuit de universiteitkan behouden?

De commissie-Sitalsing werd in het najaar van 2016 ingesteld om dat vast te stellen, niet lang nadat Vindicat flink in opspraak was geraakt. Zo kwam er een lijst naar buiten van vrouwelijke leden die „hete herten” werden genoemd, en liep een aspirant-lid hersenletsel op, nadat een ouderejaars op zijn hoofd was gaan staan. Tijd voor een cultuurverandering, vonden Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool.

Die ligt op schema, concludeert Sitalsing nu. Maar er moet wel flink gewerkt worden wil Vindicat ook na augustus 2018 haar accreditatie behouden. Sitalsing produceerde een forse lijst aan maatregelen waar de vereniging aan moet voldoen. Zo mag er komende ontgroening geen fysiek contact plaatsvinden bij onderdelen en moet er advies ingewonnen worden over seksuele intimidatie. Ook moet Vindicat een uitgebreide gedragscode opstellen die elk lid dient te ondertekenen. Tijdens ontgroeningen moet voortaan 50 procent van de ouderejaars nuchter zijn.

Sitalsing doet ook aanbevelingen. Zo zou Vindicat meer kunnen samenwerken met de universiteit en meer kunnen openstaan voor internationale studenten.