Vindicat moet binnen een jaar schoon schip maken

Studentenvereniging

Het Groningse Vindicat dreigt na incidenten bij de ontgroening de accreditatie te verliezen als er niet genoeg verbetert.

Martin Sitalsing, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de cultuur binnen studentenvereniging Vindicat atque Polit, was vrijdagmiddag duidelijk: voorlopig is hij tevreden over de voortgang die de Groningse vereniging maakt bij het maken van een cultuuromslag, en daarom blijft ze het komende jaar geaccrediteerd als deel van de academische gemeenschap. Maar die tevredenheid kan zomaar verdwijnen – getuige ook zijn rapport vol met „mits” en „onder voorwaarde”.

Oud-politiefunctionaris Sitalsing presenteerde in de bestuurskamer van de Rijksuniversiteit zijn langverwachte conclusies over de cultuur binnen het omstreden Vindicat. Belangrijkste vraag was of de vereniging haar accreditatie zou verliezen. Dat wil zeggen: boekt men intern genoeg vooruitgang zodat Vindicat deel mag blijven uitmaken van evenementen als de introductieweek, en haar financiering vanuit de universiteit behoudt?

De commissie-Sitalsing werd in het najaar van 2016 ingesteld om dat vast te stellen, niet lang nadat Vindicat flink in opspraak was geraakt. Zo kwam er een lijst naar buiten van vrouwelijke leden die „hete herten” werden genoemd, en liep een aspirant-lid hersenletsel op, nadat een ouderejaars op zijn hoofd was gaan staan. Tijd voor een cultuurverandering, vonden Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool.

Geen fysiek contact

Dat ligt op schema, concludeert Sitalsing nu. De ontgroening mag dit jaar dan ook gewoon doorgaan. Maar er moet wel flink gewerkt worden wil Vindicat ook na augustus 2018 haar accreditatie behouden. Sitalsing produceerde een forse lijst aan maatregelen waar de vereniging aan moet voldoen. Zo mag er komende ontgroening geen fysiek contact plaatsvinden bij onderdelen en moet er extern advies ingewonnen worden over seksuele intimidatie – een gebied dat nu nog onvoldoende aandacht krijgt.

Ook moet Vindicat een uitgebreide gedragscode opstellen die elk lid dient te ondertekenen. En tijdens ontgroeningen moet voortaan 50 procent van de ouderejaars nuchter zijn.

De commissie velde haar oordeel op basis van wat Vindicat zelf inbracht aan zelfreflectie en door bij verschillende afdelingen van de vereniging, zoals huizen en de sociëteit, te kijken. Ook is gesproken met leden die, zoals Sitalsing het zei, „zeg maar een grote mond” hebben.

De rapportage zou in maart verschijnen, maar dat werd niet gehaald. Dat kwam omdat de eerste twee versies van Vindicats zelfreflectie „te weinig concreet” waren.

Naast concrete eisen doet Sitalsing in zijn rapport nog aanbevelingen. Zo zou Vindicat meer kunnen samenwerken met de universiteit, om ook echt een academische vereniging te zijn en niet slechts een rol te spelen bij de „individuele studieloopbaan” van leden, aldus Sitalsing. Ook kan Vindicat nog een slag slaan op het gebied van openstaan voor internationale studenten.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle Groningse studentenverenigingen door de accreditatiecommissie worden doorgelicht. Albertus Magnus, de grootste vereniging van de stad, is na Vindicat aan de beurt.

    • Milo van Bokkum