Vindicat moet binnen jaar schoon schip maken

Anders verliest de veelbesproken vereniging haar accreditatie en daarmee financiering.

Deuren van de sociëteit van Vindicat atque Polit
Deuren van de sociëteit van Vindicat atque Polit Siese Veenstra/ANP

De Groningse studentenvereniging Vindicat krijgt een jaar de tijd om maatregelen in te stellen die nieuwe misstanden moeten voorkomen. Zo moet er een gedragscode worden ingevoerd. Als de vereniging niet aan de eisen voldoet, verliest ze volgend jaar haar accreditatie en daarmee haar financiering. Dat maakte de commissie-Sitalsing, die de afgelopen maanden onderzoek deed naar de interne cultuur van de vereniging, vrijdag bekend.

De commissie, onder leiding van oud-politiefunctionaris Martin Sitalsing, werd in het najaar van 2016 ingesteld nadat Vindicat door meerdere incidenten in opspraak was gekomen. Zo kwam er een lijst naar buiten van vrouwelijke leden die ‘hete herten’ werden genoemd, en liep een aspirant-lid hersenletsel op nadat een ouderejaars op zijn hoofd was gaan staan. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool vonden dat het tijd was om de cultuur bij studentenverenigingen te veranderen.

‘Veel zelfreflectie’

Volgens de commissie is Vindicat goed op weg en vindt er “veel zelfreflectie” plaats. De eerste stappen zijn gezet, en daarom behoudt de vereniging in ieder geval het komende collegejaar de accreditatie. Maar er moet nog veel gebeuren wil de vereniging die daarna ook behouden.

Zo moet er bijvoorbeeld een gedragscode ingevoerd worden en dient het bestuur er voor te zorgen dat in augustus minstens 50 procent van de begeleiders tijdens de ontgroening nuchter is. Ook moeten externe experts ingeschakeld worden om te kijken naar zaken als het voorkomen van seksuele intimidatie. Fysiek contact bij de ontgroening is voortaan verboden. Als over een jaar aan die voorwaarden niet voldaan is, maakt Vindicat niet langer deel uit van de Groningse academische gemeenschap. Dat houdt, naast het verlies van financiering, bijvoorbeeld ook in dat kennismaken met Vindicat geen officieel deel meer is van de introductieweek in Groningen.

Lees ook: Bek houden en luisteren, feuten!

Grote mond

De afgelopen maanden is de commissie bij verschillende afdelingen van Vindicat langsgeweest om te kijken naar de situatie op de vereniging. Zo zijn groepshuizen bezocht en is er bijvoorbeeld specifiek gesproken met leden die volgens Sitalsing “zeg maar: een grote mond” hebben.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de rapportage in maart zou verschijnen, maar die datum werd niet gehaald. Dat kwam omdat de eerste twee versies van Vindicats zelfreflectie nog “te weinig concreet” waren, aldus de commissie in haar eindrapport. Wel was al meteen duidelijk dat Vindicat “een breed gedragen veranderingsbereidheid” had. Daarom is extra tijd gegeven voor een derde zelfreflectie, die volgens de commissie beduidend beter was.

Aanbevelingen

Naast concrete eisen waaraan Vindicat moet voldoen, doet Sitalsing in zijn rapport nog een aantal aanbevelingen. Zo zou Vindicat meer kunnen samenwerken met de universiteit, om ook echt een academische vereniging te zijn en niet slechts een rol te spelen bij de “individuele studieloopbaan” van leden, in de woorden van Sitalsing. Ook kan Vindicat nog een slag slaan op het gebied van openstaan voor buitenlandse studenten.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle Groningse studentenverenigingen door de accreditatiecommissie worden doorgelicht. Albertus Magnus, de grootste vereniging van de stad, is na Vindicat aan de beurt.