Opinieartikel

Burgemeesters: zonder extra hulp verliest Brabant van criminelen

Zonder extra steun verliest Brabant de strijd tegen criminelen. Dat schrijven vier burgemeesters (Tilburg, Eindhoven, Helmond en Breda) en commissaris van de Koning Van de Donk in NRC. „Het loopt ons over de schoenen”, schrijven ze. „Hoe stevig we ons ook inzetten om in Brabant als een samenwerkende overheid ondermijnende criminaliteit, waarbij onder- en bovenwereld vermengd worden, terug te dringen. Maar het loopt vast, vast in de keten.” Gemeenten kampen met „tekortschietende middelen voor gezamenlijke handhaving”, politie en Openbaar Ministerie hebben „te weinig capaciteit” en de rechterlijke macht kan het „niet bijbenen”. De gezagsdragers vragen om een langetermijn-investering.

Opinie pagina 19