WRR

Zorgen over lasten van middenklasse

De overheid moet zorgen voor meer vaste arbeidscontracten, beter onderwijs en betaalbare kinderopvang. Dat zijn een aantal van de belangrijkste aanbevelingen die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) doet. De WRR, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, bracht in kaart hoe de middenklasse in Nederland sinds de jaren zeventig is veranderd. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is er geen sprake van een „val of uitholling” van de middenklasse, zegt de WRR. De middengroepen in Nederland weten hun positie in het algemeen goed te handhaven, maar moeten daarvoor wel harder werken. (NRC)