Ombudsman: vrouwenopvang niet goed genoeg geregeld

Het is op papier goed geregeld, maar in de praktijk raken vrouwen soms dieper in de problemen, concludeert hij.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Foto Lex van Lieshout/ANP

Vrouwen in de vrouwenopvang raken in de problemen doordat regelingen en procedures onduidelijk zijn of niet goed op elkaar aansluiten. Het komt te vaak voor dat vrouwen bijvoorbeeld dieper in de schulden raken, of lang moeten wachten voor ze hulpverlening voor hun kinderen geregeld krijgen, concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek. Volgens hem zijn de processen in theorie goed geregeld, maar pakt het beleid in de praktijk ongelukkig uit.

Vrouwen die in een vrouwenopvang terechtkomen, bijvoorbeeld na mishandeling of door financiële problemen, moeten volgens de ombudsman al bij binnenkomst allerlei papieren ondertekenen terwijl ze de consequenties op dat moment nauwelijks kunnen overzien. Zo weten ze vaak niet dat ze een eigen bijdrage moeten betalen, of hoe hoog die is. Zodra de vrouwen in de opvang proberen een zelfstandig inkomen proberen te regelen, of een huis, krijgen ze te maken met “administratieve rompslomp”. Vrouwen die schulden hebben, raken vaak verder in de problemen omdat ze bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor schuldhulpverlening, of omdat ze door de trage procedures niet toekomen aan aflossen. De ombudsman concludeert dat er tal van knelpunten zijn:

“Het is voor vrouwen in deze situatie bijna onmogelijk zelfstandig hun weg te vinden in deze papieren werkelijkheid.”

Oplossing

Om de problemen te verhelpen, is volgens de ombudsman meer overleg nodig tussen gemeenten en de opvanglocaties. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nu nog Edith Schippers, moet daarin wat Van Zutphen betreft de leiding nemen. Omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de opvang, vraagt hij verder gemeenteraden er bij de burgemeesters en wethouders op aan te dringen dat de situatie van de vrouwen verbeterd wordt.

In Nederland zitten 12.000 vrouwen in de opvang, in veel gevallen met kinderen. De ombudsman opende in oktober een onderzoek na signalen dat “tegen (financiële) knelpunten aanliepen tijdens de opvang”.