Economie Eindhoven groeit bovengemiddeld

De groei was niet alleen groter dan die van de Nederlandse economie, maar ook dan die van grote steden Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam.

Het Piazzaplein in Eindhoven.
Het Piazzaplein in Eindhoven. Foto ANP

De economie van Eindhoven is in 2016 bovengemiddeld hard gegroeid. De groei was niet alleen relatief groter dan die van de Nederlandse economie, maar ook dan die van grote steden Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag.

Het bruto binnenlands product van Eindhoven groeide vorige jaar 3,6 procent. In heel Nederland nam die met 2,2 procent toe. Volgens het CBS droeg vooral de industrie in de Brabantse stad bij aan de economische groei. Met onder meer de TU Eindhoven en technologiebedrijven ASML en NXP kent de stad een relatief grote hightechindustrie.

De sector nijverheid en energie, waar industrie onder valt, groeide met 8,2 procent vorig jaar. In Nederland groeide deze sector met 2,7 procent. Ook de werkloosheid in Eindhoven daalde in 2016 relatief sterk: die nam af tot 6,8 procent in 2016. Een jaar ervoor was dit nog 8,1 procent. De daling is sterker dan gemiddeld in Nederland, maar het percentage werklozen ligt wel iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 6 procent.

Conjuctuurgevoelig

Volgens het CBS komt dit omdat de economie van de stad conjuctuurgevoelig is. Ze heeft relatief meer last heeft van economische tegenslagen, maar herstelt zich ook weer sneller bij een aantrekkende economie.

Het komt vaak voor dat de economie van stedelijke gebieden sterker groeit dan de Nederlandse economie. Dit komt doordat sectoren met een relatief kleine toegevoegde waarde - te denken valt aan landbouw, bosbouw of visserij - minder in stedelijke urbane gebieden vertegenwoordigd zijn.