COA haalt criminele groepen uit elkaar

Asielopvang

Als een groep asielzoekers criminele feiten pleegt, dan worden de leden verspreid over locaties in het land. En ze krijgen „een label”.

Het COA had het de afgelopen tijd druk met de lastpakken in de asielopvang. Eerst doken ze op in Noord-Nederland. Later in Weert. En dinsdag trok de burgemeester van Nijmegen aan de bel: asielzoekers uit veilige landen (Marokko, Algerije, Albanië, Georgië) zorgden voor een piek in de criminaliteitscijfers (vooral winkeldiefstal en zakkenrollerij) in het stadscentrum. De conclusie van de burgemeester: het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) „pompt” deze lastpakken van stad naar stad.

Een woordvoerder van het COA beschrijft wat zijn organisatie doet in zulke gevallen. Zodra een groep asielzoekers in beeld komt die in aanraking is geweest met de politie, zeg voor winkeldiefstal, dan krijgen die personen een „label” en wordt de groep uit elkaar gehaald. Vervolgens worden ze ondergebracht op verschillende locaties in het land. „Hun interne dossier verhuist mee.”

Het COA beloofde woensdag de burgemeester van Nijmegen beter in te lichten over asielzoekers die strafbare feiten pleegden.

Vorige week vrijdag publiceerde De Telegraaf politiecijfers die zij had verkregen met een beroep de Wet openbaarheid van bestuur. Tussen januari en oktober 2016 registreerde de politie 707 misdrijven door 566 asielzoekers – er vroegen in 2016 bijna 24.000 mensen asiel aan. Saillant aan de cijfers: tweederde van de 707 misdrijven werd gepleegd door ‘veiliglanders’, migranten die geen aanspraak maken op een verblijfsvergunning.

Er zijn asielzoekers die van het ene land in de Europese Unie naar het andere EU-land reizen en uit stelen gaan. Sommige van deze mensen gebruiken de faciliteiten op het azc. Maar dat asielzoekerscentra worden gebruikt als hoofdkwartier van georganiseerde bendes? Nee, dat ziet de COA-woordvoerder niet. Het is bovendien niet een vraag die je aan het COA moet stellen, zegt hij. „Daarvoor moet je bij de politie zijn.”

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van mensen in de asielprocedure. Wel zijn de medewerkers getraind om afwijkend gedrag te herkennen. En als ze weten dat een persoon eerder diefstallen heeft gepleegd, zal die beter in de gaten worden gehouden.

Verder kan het COA besluiten deze persoon zijn „leefgeld” (ruim 57 euro per week) te ontnemen. Een stelende asielzoeker dwingen om in het pand te blijven kan niet, zegt hij: „We zijn een open instelling, geen gevangenis.”

    • Martin Kuiper