Vrijspraak voor voormalig bestuurder van Achmea

Uitspraak Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tegen de voormalig Achmea-bestuurder een boete van 5.000 euro en een taakstraf van zestig uur, voor valsheid in geschrifte.

Foto ANP

Jeroen van Breda Vriesman, voormalig bestuurder van Achmea, is vrijgesproken van valsheid in geschrifte. Hij heeft zich hier niet schuldig aan gemaakt, zo oordeelde de meervoudige strafkamer van de rechtbank Midden-Nederland woensdagmiddag.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tegen de voormalig Achmea-bestuurder een boete van 5.000 euro en een taakstraf van zestig uur. Justitie verdacht Van Breda Vriesman van valsheid in geschrifte waarmee de Achmea-bestuurder een collega belasting liet ontduiken.

Achmea ging een jaar of tien geleden in zee met een fitness-ondernemer. De verzekeraar werd eigenaar van een keten van fitnesscentra en huurde sommige panden van de ondernemer, die inmiddels in dienst was gekomen van Achmea.

Het vonnis:

Over deze vermenging van functies is discussie ontstaan. Een bonus van een half miljoen euro voor de fitness-ondernemer zou niet uitbetaald zijn via zijn salaris, waarover loonbelasting moet worden geheven, maar via een huurverhoging op zijn panden. Daardoor werd niet 52 procent maar slechts 1,2 procent belasting geheven over deze uitbetaling.

Volgens het OM accordeerde Van Vriesman Breda deze ontduikingsconstructie in een e-mail waarbij een ondergeschikte de betaling voorstelde. De rechter veegt die beschuldiging van tafel. Zelfs als de Achmea-bestuurder de mail had gelezen, hetgeen Van Breda Vriesman betwist, was het voor hem niet „zonder meer duidelijk” dat het voorstel van zijn ondergeschikte zou leiden tot een onjuiste belastingaangifte. „Van een willens en wetens aanvaarden van een aanmerkelijke kans dat er belastingfraude zou worden gepleegd, is geen sprake.” De voorwaardelijke opzet die Justitie hier vermoedde, wijst de rechter van de hand.

Lees ook: Achmea-bestuurder geveld door één onduidelijk mailtje

Bovendien ziet de rechter het aangepaste huurcontract niet als een vals document, waardoor er geen sprake kan zijn van valsheid in geschrifte.

Advocaat David Schreuders toont zich tevreden met de uitspraak. „Dit vonnis is ook een erkenning van wat Jeroen altijd heeft verklaard.” Hij was zich niet bewust van de fiscale gevolgen van de financiële afspraak. „Daarin werd hij nooit geloofd tot deze rechtbank.” De advocaat noemt het wel wrang dat het OM met deze zaak ervoor gezorgd heeft dat Van Breda Vriesman zijn vooraanstaande baan bij Achmea verloor.
Justitie zegt het vonnis te gaan bestuderen. Het OM heeft twee weken de tijd om te beslissen of er hoger beroep wordt aangetekend.

    • Jeroen Wester