Cyber Security Raad

CSR: álle bedrijven moeten weten van cyberaanval

Niet alleen de vitale sector, maar het hele Nederlandse bedrijfsleven zou moeten worden gewaarschuwd bij een cyberaanval. Dat schrijft de Cyber Security Raad (CSR) woensdag aan de Tweede Kamer. De raad constateert dat bedrijven niet goed op de hoogte zijn van digitale dreiging. Vitale sectoren – zoals banken en leveranciers van elektriciteit, gas en drinkwater – worden geïnformeerd, maar de informatie-uitwisseling met de rest van het Nederlandse bedrijfsleven schiet volgens de CSR „in hoge mate tekort”.

Bedrijven die buiten de vitale sector vallen, zijn aangewezen op een niet dekkend geheel van publiek-private samenwerkingsverbanden op het gebied van ICT. De Raad wil een landelijk stelsel van informatieknooppunten.

Havenmeester René de Vries van Havenbedrijf Rotterdam pleit in het Financieele Dagblad voor een meldingsplicht in de haven. Volgens hem zouden havenbedrijven verplicht cyberaanvallen door moeten geven. De Vries wil ook een centraal meldpunt dat bedrijven kan informeren over dreiging. Overslagbedrijf APM was vorige week een van de slachtoffers van de zogenoemde Petya-malware, waardoor verschillende containerterminals stilvielen. Die zijn weer deels operationeel, maar alle problemen zijn nog steeds niet verholpen.