Misdragingen

Amsterdam opent azc overlastgevers

Overlastgevende asielzoekers kunnen dit najaar terecht in een speciale opvang in Amsterdam. De voorziening, een voormalige jeugdgevangenis, komt er op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en is bedoeld voor maximaal vijftig asielzoekers. Zij verblijven er hooguit drie maanden. Door hen apart te zetten wordt het veiliger voor bewoners, personeel en omwonenden van reguliere asielzoekerscentra, hoopt het COA. In aanmerking komen mensen die zich in de reguliere opvang schuldig hebben gemaakt aan agressie, vernieling, intimidatie of discriminatie van andere asielzoekers. De opvang is niet bedoeld voor asielzoekers die misdrijven hebben gepleegd of psychische problemen hebben. Het COA wil twee of drie van dit soort centra openen.(NRC)