Meer frauderend winkelpersoneel op zwarte lijst

Er staan 1.826 mensen op de lijst van frauderend winkelpersoneel. Nooit eerder stonden er zo veel mensen op.

Een greep naar het geld in de kassa.
Een greep naar het geld in de kassa. Foto Koen Suyk / ANP

De lijst met het aantal personeelsleden dat gefraudeerd of gestolen heeft, is dit jaar langer dan eerder gemeten. Het afgelopen jaar werden er 430 mensen toegevoegd aan het waarschuwingsregister, dat nu 1.826 frauderende medewerkers heeft opgenomen, blijkt uit het jaarverslag van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Via het register kunnen aangesloten detailhandelaren sollicitanten screenen.

De jaren ervoor werden meer frauderende medewerkers geregistreerd: in 2014 waren het er 549, in 2015 517. De daling in het aantal registraties is te verklaren door de reeks aan faillissementen in de detailhandel. Grote ketens als V&D waren aangesloten, maar gingen kopje onder. Hierdoor is het aantal medewerkers dat het FAD vertegenwoordigt ook licht gedaald. Het totaal staat nu op 180.000. Op dit moment is 30 procent van de detailhandelaren aangesloten bij de stichting.

380.000 keer gescreend, 543 mensen herkend

Het aantal sollicitanten dat gescreend werd, lag vorig jaar op 380.000. Via het register werden 543 mensen herkend. Het jaar ervoor 661 in 474.000 screenings. Aangesloten winkeliers kunnen de namen en geboortedatums van sollicitanten door het systeem halen. Bij een treffer is het vervolgens aan de winkeliers zelf om te bepalen of de sollicitant wel of niet wordt aangenomen.

Een frauderende medewerker wordt geregistreerd wanneer er aangifte is gedaan, de persoon is ontslagen en weet heeft van de registratie. Vervolgens wordt bepaald hoe lang iemand in het register wordt opgenomen. Bij zwaardere gevallen van interne fraude kan een registratie vier jaar lang duren. Gaat het om een lichter vergrijp, dan is dat twee jaar.

Interne fraude kost jaarlijks ongeveer 190 miljoen euro. Daarbij gaat het niet alleen om diefstal van goederen maar bijvoorbeeld ook om manipulatie met bonnetjes en geld stelen uit de kassa. Kassacontrolesystemen en controles bij de personeelsuitgang moeten dit tegengaan.