Loonsverhoging

Akkoord over nieuwe cao voor gemeenteambtenaren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Dat meldt FNV. De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht per 1 mei in en is dan een jaar en acht maanden geldig. De VNG en vakbonden (naast FNV ook CNV Overheid en CMHF) zijn onder meer overeengekomen dat het personeel over de periode van twintig maanden een loonsverhoging krijgt van 3,25 procent. Verder zijn er afspraken gemaakt om werk op basis van een payrollconstructie terug te dringen. Gemeenten zetten de laatste jaren veel meer flexwerkers in: het aandeel flexibel personeel steeg van 11 procent in 2015 naar 17 procent in 2016, zo blijkt uit de Personeelsmonitor 2016 van het A+O fonds Gemeenten. (NRC)