Bouwtoezicht

Vier grote steden willen geen privaat toezicht op woningbouw

De vier grote steden keren zich tegen privatisering van het toezicht op de bouw van woningen en kantoren. In een brandbrief, ingezien door de Volkskrant, vragen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag aan de Eerste Kamer om een wetsvoorstel dat deze dinsdag wordt besproken af te wijzen. Begin dit jaar is het voorstel, met toevoegingen, aangenomen door de Tweede Kamer. Gemeenten vrezen een verslechtering van het bouwtoezicht. Nu zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. In de nieuwe wet moeten gemeenten tien dagen voor de oplevering van een gebouw toestemming verlenen. Een private ‘kwaliteitsborger’ moet toezien op naleving van bouwvoorschriften. Deze toezichthouder wordt betaald door de opdrachtgever van het bouwproject. (NRC)