Brieven

Nederland-fietsland? Niet lang meer

Brieven De speed-pedelec – een elektrische turbofiets – moet op de rijbaan: de fiets gaat te hard voor het fietspad. Een overzicht van de reacties en een voorzet voor een oplossing van lezers.

Foto ANP

Turbofiets (1)

Nederland-fietsland? Niet lang meer

Mevrouw Cobelens eist met haar speed-pedelecs een plek op het fietspad en weigert de autorijbaan op te gaan (Uw elektrische fiets is een bromfiets geworden, 29/6). Zij kiest dus voor onveilige situaties terwijl zij zelf – gehelmd – buiten schot blijft. Dat is de wereld op zijn kop zetten. Fietspaden waren oorspronkelijk bedoeld als veilige plek voor ‘gewone’ fietsers.

Die veilige plek staat onder druk. Door elektrische fietsers die alleen weten waar de bel zit, door stinkende verontreinigende Citta’s, de alomtegenwoordige jongeren die belangrijk nieuws op hun smartphone lezen. Of door bromfietsers met een geel kenteken: bijna moorddadige types die voor een grijpstuiver een maaltijd willen bezorgen en niet opgehouden wensen te worden door auto’s op de rijbaan.

Daar komen nu ook de speed-pedelecs bij. Ongetwijfeld zijn er enkele berijders die de kwetsbare groepen denken te ontzien, maar de meerderheid denkt dat de niet op hen van toepassing is.

De Fietsersbond probeert meerdere doelgroepen te vriend te houden. Dat lukt natuurlijk niet. En dus dreigen ze mij te verliezen als actief lid: een fietser die niet met hersenletsel in het ziekenhuis wenst te belanden en dus vaker loopt of de auto pakt.

Nederland-fietsland? Niet lang meer.

Peter Vader

Turbofiets (2)

Maximumsnelheid

Wonderlijke actie van het ministerie van Infrastructuur om de speed-pedelecs totaal van het gewone fietspad te willen bannen. Ook omdat de stinkende snorfiets, die de lucht en de longen van de schoonste weggebruikers sterk vervuilt, daar nog gewoon mag blijven rijden.

Beter is het om een maximumsnelheid voor heel Nederland van 25 kilometer per uur op fietspaden in te voeren, of een differentiatie tussen bijvoorbeeld fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom. Dan moeten er misschien wel nieuwe borden of onderborden komen. Voordeel van een maximumsnelheid is dat er dan meteen duidelijkheid komt voor racefietsers en dat zij dan ook makkelijker dan nu ‘gehandhaafd’ kunnen worden.

F.M. Boon, Delft

Turbofiets (3)

Alleen op eigen kracht

Ik lees dat Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, de speed-pedelec interessant vindt voor fietsforenzen die tot twintig kilometer van hun werk wonen.

Weet Saskia Kluit niet dat wij Nederlanders generaties lang naar school en naar werk fietsten op eigen kracht, ook als dat verder weg was dan die twintig kilometer? En dat wij daarom minder obese volwassenen en kinderen hebben dan veel andere westerse landen?

Wij willen geen hinder hebben van niet-OEK

En weet zij niet dat wij nog steeds de meeste elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen en een deel uit kernenergie?

Wij Nederlanders varen goed bij het fietsen van grotere afstanden: heel goed te doen in ons vlakke land. Zeker tegenwoordig, nu we betere fietsen hebben dan onze voorouders, betere voeding én beter asfalt. Het fietsen van grotere afstanden is een zegen voor mens en milieu.

Wij fietsers willen graag ruim baan. Wij willen geen hinder hebben van niet-OEK (Op Eigen Kracht) fietsers op onze fietsroutes.

Saskia, neem dit alsjeblieft terug. Kom op voor de echte fietsers. Laat ons niet in de steek!

Rosalinde Bakker-Rens, Fietsersbond Edam-Volendam

Deze brieven reageren op dit artikel: Uw elektrische fiets is een bromfiets geworden.