Buitenlandse boten mogen niet meer vissen voor Britse kust

Nederlandse vissers ondervinden weinig gevolgen van het besluit, maar de vrees is groot dat ze na de Brexit ook verder voor de Britse kust niet meer mogen vissen.

Een vissersboot in Harlingen. Beeld dient ter illustratie.
Een vissersboot in Harlingen. Beeld dient ter illustratie. Foto Catrinus van der Veen/ANP

Buitenlandse vissersboten mogen over twee jaar hun netten niet langer uitgooien in een zone vlak voor de Britse kust. In de aanloop naar de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk een verdrag met afspraken daarover maandag opzeggen, zo kondigde de Britse minister van Milieu Michael Gove zondag aan. Na twee jaar is de uittreding van de Britten uit het verdrag een feit. Nederlandse vissers ondervinden weinig gevolgen van het besluit, maar de vrees is groot dat ze na de Brexit ook in zones verder voor de Britse kust niet meer mogen vissen.

Het opzeggen van Britse visverdrag is volgens Gove “een historische stap”, die ertoe leidt dat “we voor het eerst in meer dan vijftig jaar zelf kunnen bepalen wie er toegang krijgt tot onze wateren”. Ook de Schotse regering, die geen voorstander is van een Brexit, heeft laten weten dat ze de plannen van Gove steunt.

Lees ook: Wat betekent de Brexit voor Nederland en de EU?

De afspraken over vissen in de zeestrook tussen 6 en 12 mijl van de Britse kust stammen al uit 1964. Het Verenigd Koninkrijk sloot toen een akkoord met de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU. Daarin werd vastgelegd dat schepen van zes West-Europese landen voor de Britse kust mochten vissen en Britse schepen voor de Europese kust.

Een eerste stap

Het document heeft alleen betrekking op de zeestrook tot twaalf zeemijl (ruim 22 kilometer). Over de toegang van Europese vissers tot de rest van het Britse zeegebied – tot 200 zeemijl van de Britse kust – zijn afspraken gemaakt in het EU-verdrag. In hoeverre de toegang na de Brexit overeind blijft, moet blijken tijdens de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU.

Hoe de Britse regering die onderhandelingen zal ingaan, is volgens Britse media na het besluit van zondag echter volkomen duidelijk. De Financial Times ziet het als een eerste stap en vermoedt dat Downing Street na de Brexit ook in de zeestrook verder van de kust wil kunnen bepalen wie mag vissen en wie niet.

‘Geen verrassing’

Volgens Gerard van Balsfoort, voorzitter van de European Fisheries Alliance (EUFA), is het besluit van Gove vooral een “signaal”. Weinig Nederlandse vissers vissen in de zone tussen 6 en 12 zeemijl, zegt Van Balfoort. Alleen in de nauwe delen van het Kanaal en voor de Schotse kust hebben Nederlandse visserijschepen toegang tot die zone. “Op het totaal aan Nederlandse vangst is dat maar weinig.”

De aankondiging van Gove is “geen verrassing” voor Van Balsfoort, die eerder dit jaar het initiatief nam tot de oprichting van de EUFA om vissers uit twaalf landen te beschermen tegen de Brexit. Franse vissers krijgen waarschijnlijk meer last van de Britse maatregel, zegt hij, want zij vissen meer in het smalle Kanaal. “De vraag is: gaat er na dit besluit veel meer komen of niet”, zegt Van Balsfoort. Hij ziet de laatste tijd een verdere “verharding” van de toon bij Britse vissers en in de Britse politiek.

NRC sprak eerder met Nederlandse vissers over de mogelijke verbanning. “Wij zijn afhankelijker van hen dan zij van ons”

Pim Visser, voorzitter van kottervisserorganisatie VisNed, is het met Van Balsfoort eens. Dat de Britten dit verdrag opzeggen, lag “in de rede” zei hij, anders zou er na Brexit een “achterdeur” kunnen ontstaan. Als ook de zone tussen 12 en 200 mijl voor de Britse kust voor Nederlandse vissers wordt afgesloten, zou dat “rampzalig” zijn, zegt Visser. 40 tot 50 procent van de productiewaarde halen de kottervissers uit Britse wateren. Vissers van Texel en uit Arnemuiden en Goedereede zijn nog meer afhankelijk van de Britse vangst.

Correctie 2 juli 2017, 16.00 uur: In een eerste versie van dit bericht stond dat het verdrag per direct was opgezegd en dat buitenlandse vissersboten vanaf maandag niet meer voor de Britse kust hun netten mochten uitgooien. De afspraken worden echter maandag opgezegd en de Britse uittreding uit het visverdrag zal twee jaar in beslag nemen.