Werkgelegenheid

Overheid faalt in quotum mensen arbeidsbeperking

De overheid heeft het afgelopen jaar te weinig mensen aangenomen met een arbeidsbeperking. In het Sociaal Akkoord beloofde het Rijk zesduizend banen te scheppen, maar het aantal banen bleef in 2016 steken op 3.597. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Jette Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers in de private sector lukte het wel meer banen te creëren. In totaal vonden 19.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan. De doelstelling voor de marktsector was in 2016 14.000 banen. Hierdoor is de algehele doelstelling wel gehaald. Klijnsma constateert „een omslag in het denken” bij werkgevers: „Het is teleurstellend dat de overheid hierbij achterblijft.” Beide partijen haalden in 2015 hun doelen wel. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is afgesproken dat tot 2026 in totaal 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden ingericht. (NRC)