Studentenvereniging gestraft voor laat melden incident

Ontgroeningen De grootste studentenvereniging van Delft had een ontgroening ‘niet onder controle’ en wordt daarom geweerd.

De Technische Universiteit Delft weigert studentenvereniging Virgilius op de aanstaande introductieweek na een ontgroeningsincident in augustus vorig jaar. Dat heeft de universiteit vrijdagmiddag bekendgemaakt. Bij het incident liep een eerstejaarsstudente een zware hersenschudding op. De universiteit ontneemt de bestuurders van de grootste vereniging van de stad deels hun financiële vergoeding voor het komende studiejaar.

De studente is volgens Stan Vernimmen, vice-voorzitter van Virgiel, tijdens een ontgroeningsonderdeel om onduidelijke redenen op haar hoofd geraakt. De aspirant-leden zaten toen dat gebeurde bij elkaar in een ‘matrix’: een opstelling waarbij men lange tijd op de grond zit en omlaag kijkt terwijl oudere, soms dronken, studenten met wandelstokken rondlopen.

Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Een recherchebureau heeft in opdracht van de universiteit onderzoek gedaan maar heeft geen details kunnen achterhalen. Wel is volgens het bestuur van de universiteit duidelijk dat Virgiel de situatie „niet onder controle” had.

Twee jaar geleden had de universiteit in Delft nog een convenant gesloten met verschillende verenigingen over excessen bij studentenverenigingen. Virgiel – een van oorsprong katholieke vereniging met rond de tweeduizend leden – heeft daar „onvoldoende” werk van gemaakt, aldus het universiteitsbestuur. Vóór 1 augustus moet er een plan liggen waarin Virgiel aantoont de risico’s tijdens de ontgroening onder controle te hebben. Als dat niet lukt, blijven bestuursvergoedingen en deelname aan de introductieweek wellicht ook in de toekomst uit.

Bij het onderzoek kwamen nog twee andere incidenten bij Virgiel boven water waarbij hulpdiensten waren betrokken. Zo werd een meisje onaanspreekbaar op het toilet aangetroffen en liep een jongen in de winter na drankgebruik zonder t-shirt over straat. Die zaken – die buiten de introductietijd plaatsvonden – zijn niet gemeld aan de universiteit, hoewel dat wel de bedoeling is. „Dat hebben we niet gedaan en daar is geen verklaring voor”, zegt vice-voorzitter Vernimmen.

In eerste instantie was het bestuur van de universiteit ontevreden over de medewerking van Virgiel. Zo werd het incident pas eind november gemeld, volgens Virgiel omdat in goed overleg met het slachtoffer een verklaring is opgesteld. Een woordvoerder van de TU Delft laat weten dat de melding veel eerder had moeten plaatsvinden. Mede daarom is de vereniging gestraft. Zo mag Virgiel niet mag meedoen aan informatiemarkten tijdens de introductieweek en zullen stadsrondleidingen niet stoppen bij het pand van Virgiel. Vernimmen noemt de maatregelen „zwaar, maar niet te zwaar”. Virgiel heeft haar protocollen inmiddels aangescherpt.