Belastingdienst

Wiebes doet aangifte na datalek fiscus

De Belastingdienst is tekortgeschoten in de beveiliging van persoonlijke en financiële gegevens van belastingbetalers. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) vrijdag in een brief aan de Kamer. Volgens Wiebes is er sprake geweest van „ongeoorloofde gegevensuitwisseling”. In één zaak is er aangifte gedaan bij Justitie, omdat er een vermoeden is van een strafbaar feit. Volgens Wiebes werden de regels op de data-analyseafdeling in tien gevallen niet nageleefd. Zo werd er in één zaak persoonlijke informatie over iemand door een externe medewerkers naar buiten gebracht via de e-mail. In andere gevallen werd er onzorgvuldig omgegaan met werkgerelateerde informatie. Wiebes noemt de eerste onderzoeksbevindingen „niet acceptabel”. Hij had het onderzoek in februari aangekondigd, nadat het televisieprogramma Zembla onthulde dat het autorisatiesysteem jarenlang tekortschoot. De Belastingdienst kampt met veel problemen. Zo werd er afgelopen januari in een alarmerend rapport gewaarschuwd dat de continuïteit van de belastinginning in gevaar komt. Ook concludeerde de Algemene Rekenkamer dat het van bijna 60 procent van de fiscale aftrekposten, vrijstellingen en andere belastingfaciliteiten niet bekend is wat de effecten zijn. Een grootschalige reorganisatie ontspoorde, te veel mensen maakten gebruik van een royale vertrekregeling waardoor de saneringskosten veel hoger uitvielen dan verwacht. Naar aanleiding hiervan stelde Wiebes de dienst onder curatele. (NRC)