Belastingdienst

Beveiligingslek bij fiscus, Wiebes doet aangifte

De Belastingdienst is tekortgeschoten in de beveiliging van persoonlijke en financiële gegevens van belastingbetalers. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) vrijdag in een brief aan de Kamer. Volgens Wiebes is er sprake geweest van „ongeoorloofde gegevensuitwisseling”. In één zaak is er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie omdat er een vermoeden is van een strafbaar feit. Wiebes noemt de eerste onderzoeksbevindingen „niet acceptabel”. Hij had het onderzoek in februari aangekondigd nadat het televisieprogramma Zembla onthulde dat het autorisatiesysteem van een data-analyseafdeling jarenlang tekort schoot. De Belastingdienst kampt met veel problemen.Een grootschalige reorganisatie ontspoorde, teveel mensen maakten gebruik van een royale vertrekregeling waardoor de saneringskosten veel hoger uitvielen dan verwacht. Naar aanleiding hiervan stelde Wiebes de dienst onder curatele. (NRC)