Pensioenfonds ABP stapt in Zweeds windpark

Duurzame energie ABP investeert 300 miljoen euro in een Zweeds windmolenproject. En het zoekt meer grote, duurzame investeringsprojecten.

APG wil een „leidende rol” bij windmolenprojecten.
APG wil een „leidende rol” bij windmolenprojecten. Foto Bloomberg

Het pensioenfonds ABP investeert ongeveer 300 miljoen euro in de aanleg van een windpark in Zweden. Niet eerder investeerde ABP in een windmolenproject dat nog moet beginnen. ABP krijgt 100 procent van de aandelen in handen. De belegging is daarmee risicovoller dan eerdere windmolenbeleggingen, meestal in bestaande projecten.

ABP wil hiermee bijdragen aan het doel dat het fonds zichzelf heeft gesteld, om in 2020 ten minste 5 miljard euro te hebben geïnvesteerd in duurzame energie. ABP beschikt over een vermogen van 388 miljard euro, eind 2016 was de portefeuille voor duurzame energie 2,81 miljard (ter vergelijking: de waarde van beleggingen van ABP in extractie en productie van fossiele energie bedroeg begin dit jaar ongeveer 20 miljard euro).

187 meter hoge molens

Het Åskalen-park moet in 2020 klaar zijn en zal bestaan uit tachtig molens met een totale capaciteit van 1 TWh per jaar. Dat is ongeveer de hoeveelheid elektriciteit die 300.000 huishoudens in Nederland jaarlijks verbruiken. Het park wordt samen met het bedrijf Vasa Wind gebouwd in de regio Jämtland in Midden-Zweden. Het is een heel dunbevolkt gebied, waardoor veel grotere windmolens mogelijk zijn dan in andere projecten voor wind op land. Het gaat om windmolens van de Deense fabrikant Vestas, met een maximale hoogte van 187 meter en rotorbladen van 68 meter.

Volgens Dirk Hovers, portfoliomanager infrastructuur van vermogensbeheerder APG, die de beleggingen van ABP beheert, zal het waarschijnlijk niet blijven bij deze ene Zweedse investering. „APG wil een leidende rol bij het initiëren van dit soort grote projecten”, aldus Hovers. Hij ziet Scandinavië daarbij als een belangrijk gebied voor het bouwen aan nieuwe infrastructuur op het gebied van duurzaamheid.

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool vindt het belangrijk dat het pensioenfonds bijdraagt „aan de energietransitie en de klimaatdoelen van Parijs”, maar heeft moeite om voldoende grootschalige investeringsprojecten te vinden voor duurzame energie. Het fonds wil daarom, samen met APG, in een eerder stadium bij projecten betrokken worden.

De omstandigheden in Scandinavië, vooral in Noorwegen en Zweden, zijn volgens APG zeer gunstig. Niet alleen doordat het gemiddeld veel en vrij constant waait. Maar ook door een subsidiesysteem dat werkt met (verhandelbare) certificaten voor duurzame energie. De meeste consumenten zijn verplicht om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid certificaten te kopen. Tot 2020 groeit dat aantal ieder jaar.

Eerder besloot ABP om te investeren in kleine waterkrachtcentrales in Noorwegen. De twee belangrijkste bedrijven op dit gebied, die inmiddels 97 van dit soort installaties beheren (met een capaciteit van 1TWh), zijn opgekocht en samengevoegd tot het bedrijf Småkraft. Dat ging om een investering van ongeveer 250 miljoen euro. Doel is om tot 2020 het aantal installaties te verdubbelen. Door een bredere basis te creëren dragen deze projecten volgens APG bij aan een prijsdaling van duurzame energie.