Opinie

Lezer Schrijft: op welk artikel reageerde die brief eigenlijk?

De ombudsman

Nu NRC Handelsblad en nrc.next vrijwel identiek zijn geworden, vallen toch nog verschillen op. Op welk stuk reageerde die brief eigenlijk?

Na de gelijktrekking van nrc.next, waarop ik geabonneerd ben, met de middageditie NRC Handelsblad vallen mij twee gevolgen op.

Ten eerste het dubbelplaatsen van artikelen, soms in iets aangepaste vorm. Voorbeeld: de zaterdagkrant van 24 juni en de maandagkrant van 26 juni doen beide verslag van de Grote Jazzprijs. In de tweede versie zit iets meer interview, maar het overlapt toch voor een groot deel. Dat vind ik overdreven, en in de ruimte van het tweede artikel had ook over iets anders, nieuws geschreven kunnen worden.

Ten tweede staan er soms lezersbrieven in nrc.next die reageren op artikelen die helemaal niet in die krant hebben gestaan. Voorbeeld: een brief op 27 juni over de reiscolumn van Ivo Weyel, terwijl die column nooit in next heeft gestaan (ik ken ze wel uit NRC Weekend in de periode dat er nog geen next op zaterdag bestond).

Beide verschijnselen doen zich in mijn ervaring enkele malen per maand voor. Ik ervaar ze als licht storend en zou het prettig vinden als hier beter op gelet wordt, zodat next een coherente, op zichzelf staande krant zonder doublures blijft.

Frans de Vries,
Hengelo

Inderdaad, er kunnen nog altijd verschillen optreden. Uiteraard - al is dat niet wat de lezer hier bedoelt - op de nieuwspagina’s van katernen, die het laatst naar de drukker worden gezonden. Op die pagina’s is flexibiliteit noodzakelijk, om actueel nieuws mee te kunnen nemen of aan te vullen.

De doublures waar de lezer op doelt, en de incidentele brieven die uit de lucht lijken te vallen, zijn een gevolg van het feit dat de zaterdagkrant als enige niet grotendeels is ‘geharmoniseerd’. De middageditie NRC Handelsblad telt die dag zes katernen (Weekend/ Opinie/ Economie/ Wetenschap/ Lux / Amsterdam OF Rotterdambijlage). De ochtendeditie nrc.next heeft er dan drie (Weekend en Economie/ Cultuur/ Opinie). Dat verschil heeft vooral te maken met (beperkte) drukcapaciteit in de nacht van vrijdag op zaterdag. Handelsblad wordt later gedrukt in de vroege ochtend, wanneer er meer capaciteit is.

Gevolg: het tweede katern van next (Cultuur) bevat nu een keus uit meerdere katernen van Handelsblad (Wetenschap, Lux, Amsterdam of Rotterdam). Lang niet alle stukken uit de middagkrant staan daar dus in. Columnist Ivo Weyel verschijnt bijvoorbeeld op zaterdag in NRC Handelsblad (Lux) maar staat die dag niet standaard in next. Brieven op maandag en latere weekdagen staan weer wel allemaal in beide kranten. Daar kan er dus soms een tussen zitten die reageert op een stuk dat niet in next heeft gestaan, al probeert de redactie dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Voorlopig zal dit zo blijven, wel wordt de mogelijkheid onderzocht de kranten ook op zaterdag meer gelijk te maken.