Claims OAD op Rabobank in aantocht

Faillissement Het bankroet van reisorganisatie OAD dateert al uit 2013, maar de juridische strijd eromheen leeft als nooit tevoren.

De uitkomst van het al jarenlang slepende faillissement van reis- en busconcern OAD is ongewis, maar zeker is dat de juridische strijd tussen betrokkenen zich alleen maar zal verdiepen.

Vrijdag maakten de curatoren bekend dat zij een claim op voormalig huisbankier Rabobank hebben overgedragen aan de familie Ter Haar, de oprichters van het gesneefde bedrijf. Dat vormt een nieuw hoofdstuk in het conflict dat is ontstaan tussen de oud-eigenaren van OAD en de Rabobank.

OAD ging in het najaar van 2013 failliet, nadat het concern er niet in slaagde op tijd een kapitaalinjectie te organiseren om het bedrijf levensvatbaar te houden. Sindsdien staat het gedrag van de huisbankier centraal in een hoog opgelopen conflict.

Volgens de familie Ter Haar gaf de Rabobank het bedrijf veel te weinig tijd en ruimte om een oplossing te regelen. De bank meent op haar beurt dat zij de stekker uit OAD kon trekken omdat het bedrijf zijn financiële afspraken niet nakwam en niet genoeg perspectief en zekerheid kon bieden.

Botsing met Rabobank

De curatoren kwamen net als de OAD-familie in botsing met de Rabobank. Zij kwamen erachter dat de bank zich als schuldeiser te veel OAD-eigendommen had toegeëigend tijdens de ondergang van het bedrijf. De Rabobank moest daarop 7,3 miljoen euro terugstorten in de boedel van OAD.

Curatoren schakelden ook een externe advocaat in om de rol van Rabobank te onderzoeken bij het debacle. Dat onderzoek is afgerond, maar de conclusies zijn niet bekend.

Wel hebben de curatoren een deal gesloten met de familie Ter Haar. De curatoren hebben besloten om een claim op de Rabo over te dragen aan een aparte stichting die al tegen de bank procedeert. De stichting, waar de familie Ter Haar achter schuilgaat, zal bij een financieel succes „een substantieel deel” in de boedel van OAD storten, zo is overeengekomen.

De curatoren zeggen het niet in het belang van de schuldeisers te vinden als zij tegen de Rabobank gaan procederen. Daarmee zouden zij de boedel belasten, terwijl de uitkomst onzeker is.

Nu zal de familie zelf de juridische actie voeren. De precieze afspraken met de familie over de lusten en lasten zijn onbekend. In een schriftelijke toelichting stellen de curatoren dat de claim nu in handen is „van degene die bij uitstek weet wat in de periode voor het faillissement, in relatie tot de bank, heeft gespeeld. Dat is de familie. Twee familieleden maakten tot aan datum faillissement deel uit van de directie”.

Bekijk hier welke spullen van OAD destijds werden geveild: Oad verkoopt alles, ook de potplanten

In een eerdere rechtszaak stelde de rechter vast dat het niet aan de familie Ter Haar is om eventueel schadevergoeding te claimen van de bank, dat is aan het bedrijf, oftewel de curator. Met de overdracht van de claim hebben de oud-aandeelhouders van OAD nu wel de gerechtvaardigde positie om te kunnen claimen. Nu kan de rechter toekomen aan de vraag of een claim terecht is en hoe groot.