Turkse krant moet uitingen over CDA’er rectificeren

Sabah beschuldigde een Rotterdams raadslid ten onrechte van betrokkenheid bij terrorisme, vindt de rechter.

Een van de betreffende artikelen op Sabah.
Een van de betreffende artikelen op Sabah. Screenshot Sabah

De Turkse regeringsgezinde krant Sabah moet een aantal artikelen over het voormalige Rotterdamse gemeenteraadslid Turan Yazir rectificeren. In stukken op zowel de Turkse als de Duitstalige editie van de website werd de CDA’er er onder meer van beschuldigd leiding te geven aan een terroristische organisatie. “Onjuist en bijzonder grievend”, vindt de rechtbank Rotterdam.

Yazir en de gemeente Rotterdam hadden de rechtszaak tegen Sabah gezamenlijk aangespannen, en eisten de rectificatie op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Omdat de Turkse krant bij de zitting niet kwam opdagen, is de vordering bij verstek toegekend, zij het met een lagere dwangsom.

Sabah moet zeven dagen lang bovenaan zowel de Duitse als de Turkse website en boven de betreffende artikelen een rectificatie plaatsen. Als daar niet aan voldaan wordt, moet de organisatie een dwangsom van 1000 euro per dag betalen, tot een maximum van 100.000 euro. De krant draait ook op voor de proceskosten. De rechter verbood Sabah verder in de toekomst vergelijkbare onjuiste uitlatingen te doen.

Terrorisme

Sabah beschuldigde Yazir ervan de Nederlandse imam te zijn van de FETÖ, de organisatie van de geestelijke Fethullah Gülen. Turkije beschouwt de FETÖ als een terroristische organisatie, verantwoordelijk voor onder meer de mislukte coup. Ook heeft de krant Yazir volgens de rechtbank er ten onrechte van beschuldigd aangezet te hebben tot vijandigheden tegen Turkije. Verder zou hij na de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam, in maart dit jaar, foto’s en namen van Turkse demonstranten doorgespeeld hebben aan de Nederlandse politie, en werd hij uitgemaakt voor oplichter en verrader.

Volgens de rechtbank hebben de beschuldigingen van Sabah ertoe geleid dat Yazir werd uitgescholden en bedreigd. De politicus legde in de nasleep van de berichten zijn gemeenteraadslidmaatschap neer. De gemeente beschouwde daarom de beschuldigingen als “een ondermijning van het democratische proces in Nederland”.

Hoewel de Nederlandse rechter volgens wetten en verdragen uitspraak kan doen over de artikelen bij buitenlandse media, is het de vraag of Sabah zal rectificeren. Om vervolgens eventueel de dwangsom te incasseren, zal Yazir moeten uitwijken naar de Duitse of de Turkse rechter.