NAM in beroep tegen verlaging gaswinning Groningen

Raad van state De NAM gaat bij de Raad van State in beroep tegen het besluit van minister Kamp om de gaswinning in Groningen te verlagen.

Als een voetbalwedstrijd waarin de regels halverwege veranderen. Als een auto die apk-gekeurd is, maar later toch niet blijkt te voldoen aan de normen: directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) Gerald Schotman kwam woensdagochtend geen vergelijkingen tekort om uit te leggen waarom hij op 13 juli in beroep gaat tegen het besluit van minister Kamp (Economische Zaken, VVD) om de gaswinning met 10 procent te verlagen.

Kern van de zaak was volgens de bestuursvoorzitter van de joint venture van Shell en ExxonMobil dat met het besluit van Kamp uit mei het einde zoek is over wat een veilige gaswinning is. Er lag een Winningsbesluit uit september 2016, waarin de verantwoorde gaswinning op 24 miljard m3 was vastgelegd. Maar na een rapport van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) besloot Kamp op 24 mei de winning te verlagen naar 21,6 miljard – volgens de NAM zonder heldere argumenten.

„Er is geen model dat kan voorspellen bij welk productieniveau de risico’s overeenkomen met de veiligheidsnormen”, schreef Kamp op basis van het SodM. Dus, stelt Schotman, was het oude, door de minister zelf vastgestelde Winningsplan dan waardeloos? Hoe wordt er nu getoetst aan de veiligheidsnorm? En waarom die 10 procent en niet bijvoorbeeld 15?

Ontbreken van kaders

Schotman bezwoer meerdere malen dat het hem er niet om gaat de gaswinning weer te verhogen. Het probleem zou ‘m puur zitten in het ontbreken van kaders waarbinnen de NAM kan opereren. Dat wil hij bij de Raad van State testen op rechtmatigheid. Ook als Kamp had besloten tot een verhoging van 10 procent zou het bedrijf naar de hoogste bestuursrechter stappen, verzekerde hij.

Het besluit van de NAM is in feite een gevolg van de vele onzekerheden die rondom de gaswinning spelen. Er wordt constant onderzoek gedaan naar veilige winningsniveaus, maar ondertussen opereert men nog altijd grotendeels „in een leegte”, zoals Schotman het noemt. Een eenduidige visie op een veilig niveau ontbreekt, tot frustratie van alle partijen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zei eind maart dat consensus hierover een prioriteit moet zijn.

In de provincie werd woensdag met veel scepsis op het besluit van de NAM gereageerd. Het gevoel dat een veiligheidsargument misbruikt wordt om meer te winnen leeft breed. „Je wordt er moedeloos van”, zei Susan Top, voorzitter van het Groninger Gasberaad. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP): „Het is duidelijk dat bij de NAM de portemonnee centraal staat.”

Zelf was Schotman laconiek over de zoveelste vertrouwensdeuk die zijn besluit mogelijk oplevert in Groningen. „De Groningers weten ook dat je zonder spelregels niet kan opereren.” Bovendien staat de NAM in het nieuw te ontwerpen schadeprotocol verder op afstand. Dat zou het vertrouwen in de regio juist ten goede komen.

Minister Kamp liet woensdag via een woordvoerder weten dat de NAM het recht heeft om in beroep te gaan. Hij herhaalde dat het kabinet haar beslissing heeft genomen naar aanleiding van een advies van een onafhankelijke toezichthouder.