Huizenmarkt

Amsterdam krijgt nieuw erfpachtstelsel

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft donderdag besloten een eeuwigdurend erfpachtstelsel in te voeren. Coalitiepartijen VVD, D66 en SP gingen akkoord met het plan van wethouder Eric van der Burg (grondzaken, VVD). Amsterdammers met koophuizen op erfpachtgrond kunnen ervoor kiezen in één keer de eeuwigdurende erfpacht af te kopen of die in een jaarlijkse canon te betalen. In Amsterdam staan zo’n 190.000 woningen op grond van de gemeente. Via een meer dan honderd jaar oud systeem betalen huiseigenaren de erfpacht, een soort huur (de canon), waarvan de hoogte tot nu toe elke vijftig jaar werd aangepast. Dit erfpachtstelsel zorgde voor onzekerheid en kreeg veel kritiek. Aan het eind van elke vijftig jaar werden woningeigenaren geconfronteerd met een grote stijging van hun erfpachtcanon.

Banken waren daardoor bijvoorbeeld ook terughoudend met het verstrekken van hypotheken voor Amsterdamse erfpachthuizen. Het nieuwe systeem moet daar een eind aan gaan maken: nog één keer bepaalt de gemeente een bedrag, daarna kan de huiseigenaar dat in één keer afkopen of in termijnen betalen.

Het nieuwe stelsel is niet onomstreden. Begin 2017 ontving de gemeente 5.000 reacties van mensen die het niet eens waren met het nieuwe stelsel. Want wat is een eerlijk bedrag om een stuk grond tot in de eeuwigheid te mogen gebruiken? Veel Amsterdammers schrokken van de bedragen die met de plannen waren gemoeid. Het bleek vaak om tienduizenden euro’s per woning te gaan, in sommige gevallen om tonnen. (NRC)