Christelijke oppositie moet college Rotterdam redden

Bestuurlijke crisis Coalitiepartijen willen de collegeperiode volmaken met steun van CU/SGP. Maar de oppositie zint op een alternatief bestuur.

Het ziet ernaar uit dat het Rotterdamse gemeentebestuur voorlopig door kan besturen, ondanks de diepe crisis waarin het Rotterdamse gemeentebestuur deze week belandde. De coalitie verloor maandag haar meerderheid van één zetel in de gemeenteraad doordat een lid van de fractie van Leefbaar Rotterdam overstapte naar het op de islam geïnspireerde Nida.

Woensdagavond laat nam Leefbaar-wethouder Ronald Schneider ontslag vanwege zijn rol in de Waterfront-affaire, waarbij de gemeente voor 8 miljoen euro werd benadeeld. Na een lange dag vergaderen kwam er een oplossing in zicht die het college van Leefbaar, CDA en D66 weer aan een meerderheid kan helpen, hoewel dat dan weer een wankele meerderheid van slechts één zetel oplevert. De eenmansfractie van CU/SGP, Setkin Sies, onderhandelt nu met de coalitie over een meerderheid. In ruil wil Sies geld voor armoedebeleid.

Lees meer over de Waterfront-affaire: Wie wist wanneer van Waterfront?

Dinsdag moet de crisis zijn bezworen anders is er een probleem. Dan bespreekt de gemeenteraad namelijk de voorjaarsnota, waarin de kosten van de plannen voor de komende paar jaar staan. En dan moet het college dus een meerderheid hebben.

Tijdens het debat benadrukten de coalitiepartijen dat de deur openstaat om met andere partijen te onderhandelen over voorstellen die voldoende steun zullen krijgen. „Een uitgestoken hand”, volgens de coalitie.

Alternatieve plannen

Maar de oppositie had veel vergaande plannen. Fractievoorzitter Leo Bruijn van de PvdA zei namens de voltallige oppositie aan te sturen op een alternatief bestuur voor de resterende acht maanden van deze collegeperiode. De oppositie bespreekt dit voorstel vrijdag om half tien in de ochtend. Leefbaar is daarbij niet welkom, bevestigde Bruijn. D66 en CDA zeiden na aandringen van de oppositie dat ze aan zouden schuiven bij die bespreking.

Ook vrijdag spreekt de coalitie met partijen die de voorjaarsnota willen steunen in ruil voor concessies over voor hen belangrijke punten. Dat is in ieder geval CU/SGP-raadslid Setkin Sies. Van hem is bekend dat hij zich constructief opstelt, en de verschraling van het armoedebeleid wil terugdraaien. „De ChristenUnie-SGP kiest er op dit moment voor om eerst de optie te onderzoeken om met de bestaande coalitie tot een akkoord te komen”, liet Sies in een verklaring weten.

Het vuur was eruit na het crisisdebat. De bespreking van het onderzoek naar de Waterfront-affaire leverde geen spektakel op omdat wethouder Schneider al was opgestapt. Wel werd duidelijk dat leden van zijn eigen partij hem weg hadden willen stemmen. In een verklaring zei Schneider dat hij aftrad omdat de coalitie zijn meerderheid kwijt geraakt was door het overstappen van raadslid Mohammed Anfal naar Nida. Ook liet hij weten dat hij zelf geen bestuurlijke of juridische fouten had gemaakt, en dat hij nog steeds achter zijn beleid staat.