Brieven

Onderwijsstaking

Meer geld, voor meer mensen

Foto Robin Utrecht/ANP

Het geeft ernstig te denken dat onderwijzer Roovers, oprichter van Primair Onderwijs in Actie, in NRC (Waarom de onderwijzers staken, 24/6) meer salaris als oplossing ziet voor de problemen in het basisonderwijs.

20 procent van de leerkrachten vertoont burn-outverschijnselen en het ziekteverzuim is hoger dan gemiddeld. Dit wijst op een probleem met de kwaliteit van de arbeid. Er is geen balans tussen de hoeveelheid en aard van het werk (te veel, te administratief) en de mate waarin men zelf problemen kan oplossen of bepalen hoe men de problemen aanpakt (te weinig, te veel protocol).

Deze scores zijn al decennia slecht en de manier van organiseren is niet veranderd: er zijn nog steeds een of twee leerkrachten per groep die ‘alles’ doen. Als het meezit, krijgen ze wat ondersteuning van een conciërge of vakleerkracht.

Verdeel het werk anders. Laat mensen niet alles doen in één klas maar vooral doen waar ze goed in zijn in diverse groepen. Schaf sommige (administratieve, registratieve) werkzaamheden af en vertrouw meer op professionaliteit in plaats van cijfers uit een leerlingvolgsysteem. En daarbij: meer geld voor meer mensen, biedt een betere oplossing dan meer geld voor de huidige leerkrachten.


docent organisatieontwerp, Radboud Universiteit