Verduurzaming in de woningsector zou helpen bij het verder vergroenen van de Nederlandse economie.

Foto Remko de Waal / ANP

Interview

Nederlandse bankiers omarmen klimaatakkoord ‘Parijs’

Vergroening Banken doen samen met pensioenfondsen een oproep om scherper te kiezen voor vergroening van de economie. Wiebe Draijer (Rabobank) en Peter Blom (Triodos) lichten toe.

Geen beter moment voor een sector om zijn wensen te bepleiten dan tijdens de formatie, als het overheidsbeleid voor de komende jaren zijn ruwe vorm krijgt. Ook de Nederlandse banken en pensioenfondsen hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk pleidooi. Ze vragen de overheid hen te steunen bij hun nieuwe missie: de vergroening van de Nederlandse economie.

Bestuurders van onder meer ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en pensioenbeleggers PGGM, APG en MN vragen in een gezamenlijke oproep om een „helder en breed gedragen toekomstperspectief” om een „duurzame transitie handen en voeten te geven”. Financiële instellingen doen naar eigen zeggen al veel, maar als de overheid hen met duidelijk beleid tegemoet komt, zijn ze graag bereid „extra stappen te zetten”.

Wat betekent dat allemaal? Rabobank-topman Wiebe Draijer en Triodos-baas Peter Blom lichten toe.

Van wie kwam het initiatief voor een duurzaamheidspleidooi?

Blom: „Dat kwam van mij. Ik heb al langer het idee dat we als topmannen gezamenlijk iets moeten doen op dit thema. Voor Triodos ligt dat voor de hand, maar ik zie dat de hele sector met vergroening bezig is. En het is een goed moment nu, met het klimaatakkoord van Parijs, om te zeggen: wij staan daar achter. ‘Ik doe mee’, reageerde Wiebe meteen. Ook de andere bestuurders hoefde ik niet te overtuigen.”

Jullie schrijven dat jullie een wezenlijke bijdrage willen leveren. Waar denken jullie aan?

Draijer: „Bijvoorbeeld aan de verduurzaming van woningen. Nu is het heel gemakkelijk om een nieuwbouwhuis te financieren, als het goede labels heeft. Veel lastiger zijn investeringen in vergroening van bestaande onzuinige woningen die volledig gefinancierd zijn. Daar moeten we als sector een praktische oplossing voor vinden.”

Hoe kan de overheid daarbij helpen?

Draijer: „Wij zeggen niet tegen de overheid: jullie moeten dit of jullie moeten dat. We zeggen primair: we steunen Parijs, we omarmen Parijs, we willen ons er meer voor inzetten. Met een klein beetje facilitering, continuïteit van beleid, kunnen we in samenwerking veel meer bereiken.”

U richt zich tot de overheid. Die zal willen weten wat jullie van haar willen.

Blom: „Duurzaamheidsinvesteringen gaan over de lange termijn. Dat vraagt dus ook om langetermijnbeleid van de overheid. Ik had bijvoorbeeld liever gezien dat subsidies voor windenergie lager waren, maar dan vastgelegd voor tien jaar in plaats van vier. Dat maakt financiering gemakkelijker.”

Zijn jullie ook bereid om offers te brengen?

Draijer: „We ontwikkelen op dit moment een methode om te meten wat de impact is van het handelen van ons en onze klanten. En we geven als Nederlandse banken steeds minder prioriteit aan financiering van fossiel. Bij Rabo zeggen we bijvoorbeeld: steenkoolwinning en kolengestookte energiecentrales willen we niet meer in de portefeuille hebben.”

De Eerlijke Bankwijzer vindt dat Rabobank een ambitieus klimaatbeleid ontbeert, onder meer omdat u geen meetbare doelstellingen heeft om de CO2-uitstoot van uw financieringsportefeuille te beperken.

Draijer: „Ik ken geen bank die een financiering intrekt als een klant geen energie bespaart. Maar we stimuleren onze klanten zeer actief om energie te besparen of op te wekken. We zijn juist enorm bezig met de verduurzamingstransitie, zoals in de landbouw en in de wereldwijde voedselketen.”

Wat vindt Triodos van de inspanningen van de grootbanken?

Blom: „Tien jaar geleden werden de dingen die wij deden gezien als ngo-gedrag, maar de mentaliteit is zeer sterk veranderd. Ook door de financiële crisis zijn banken echt gaan nadenken: goh, wat is onze maatschappelijke opgave? Ik zie wel dat er nog heel veel legacies zijn. Een bank kan bijvoorbeeld niet zomaar zeggen tegen een klant in een sector waar ze uit wil: wij gaan nu weg. Dat moet je afbouwen.”

U schrijft dat banken de impact op het klimaat laten meewegen in de beslissing om klanten wel of geen krediet te verlenen. Hoe? Door sectoren uit te sluiten?

Draijer: „Het effect van sectoren uitsluiten wordt overschat. Je kan als bank stoer stelling nemen, maar het heeft meer effect in gesprek te gaan met klanten over hun handelen. Op klanten waar je niet aan tafel zit, heb je geen invloed meer, en er zijn veel banken in de wereld die hen wél willen financieren.”

Als alle banken straks groen zijn, hoe onderscheidt Triodos zich dan nog?

Blom: „Ik spring een gat in de lucht als dat gebeurt. Ik ben er niet om een veel groter Triodos te maken, of alle andere banken over te nemen. Soms zie ik bij andere banken nu slogans die wij tien jaar geleden hadden, ik vind dat allemaal prima.”

Hoe stimuleert u uw eigen werknemers om hun milieu-voetprint zo klein mogelijk te maken?

Blom: „Ze rijden zoveel mogelijk met elektrische en hybride auto’s, we compenseren ons eigen CO2-verbruik door te investeren in bomen, onze gebouwen zijn duurzaam, ons restaurant werkt met biologische producten van de klanten. Maar dat is een voorwaarde voor een bank zoals Triodos. Het werkt niet als je zelf niet meedoet, maar wel klanten de maat neemt.”