NAM in beroep tegen wijzigingen gaswinning

Het bedrijf vindt dat minister Kamp onduidelijkheid heeft geschapen over de risico’s van gaswinning en stapt naar de Raad van State.

Een installatie van de NAM op het terrein van het gasveld Loppersum in Groningen.
Een installatie van de NAM op het terrein van het gasveld Loppersum in Groningen. Foto Jerry Lampen/ANP

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat bij de Raad van State in beroep tegen het besluit van minister Kamp van Economische Zaken (VVD) om vanaf oktober de gaswinning in Groningen met 10 procent te verlagen. Volgens het bedrijf heeft de minister onduidelijkheid geschapen over of de gaswinning voldoet aan de veiligheidsnormen.

Volgens het bedrijf zijn de veiligheidsnormen voor gaswinning vorig jaar vastgelegd in het zogeheten Winningsplan, maar trekt de minister die nu weer in twijfel. “Het besluit stelt dat er geen model is dat kan voorspellen bij welk productieniveau de seismische risico’s overeenkomen met de veiligheidsnormen”, schrijft de NAM. Directeur Gerald Schotman van de NAM noemt de inhoud van het besluit “verrassend”. Volgens hem is niet meer duidelijk op welke wijze er wordt getoetst of de veiligheid in het geding is:

“NAM vindt het niet acceptabel dat wel wordt toegestaan dat wij door gaan met produceren, terwijl wordt aangegeven dat er niet kan worden vastgesteld dat er is voldaan aan de veiligheidsnorm. Daarom heeft de NAM de Raad van State gevraagd het besluit op dit punt te beoordelen.”

Schotman voegde daar op persconferentie op woensdagochtend aan toe:

“We willen dat er vorm en gestalte gegeven wordt aan de voorwaarden voor de gaswinning. We zouden dus ook in beroep zijn gegaan als de winning opeens met 10 procent verhoogd was. In september 2016 heeft de minister gezegd dat hij instemt met het Winningsplan. Wij willen weten: wat is er nu gebeurd dat dat niet goed genoeg was?”

Lees ook: Minder gaswinning om bevingen te verminderen

De Raad van State buigt zich op 13 en 14 juli over de zaak.

Aardbevingen terugdringen

Kamp besloot in april de gaskraan in Groningen gedeeltelijk dicht te draaien, tot 21,6 miljard kuub per jaar. Daarmee volgde hij een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op. Doel van het verder terugdringen van de gaswinning is het tegengaan van aardbevingen. Op termijn wil de toezichthouder kunnen vaststellen bij welke hoeveelheid aardgas de veiligheid gegarandeerd kan worden.

De kosten als gevolg van de aardbevingen, die onder meer bestaan uit de uitgaven aan schadeherstel, compensatie, het versterken en opkopen van huizen en onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning, zijn naar schatting inmiddels opgelopen tot 1,3 miljard euro. Het aantal schademeldingen, de grootste kostenpost, is opgelopen tot meer dan 75.000.