Kabinet: verblijf op terroristisch grondgebied wordt toch niet strafbaar

Het demissionaire kabinet-Rutte II wil het verblijf op terroristisch grondgebied ondanks eerdere plannen toch niet strafbaar stellen. Na harde kritiek van de belangrijkste kabinetsadviseur, de Raad van State, heeft minister Stef Blok (Justitie, VVD) een wetsvoorstel met antiterrorismemaatregelen gewijzigd. Dinsdagstuurde hij dit voorstel naar de Tweede Kamer.

Bloks voorganger Ard van der Steur wilde, op verzoek van VVD, CDA en SGP, verblijf op terroristisch grondgebied strafbaar stellen om het makkelijker te maken terugkerende jihadgangers veroordeeld te krijgen. Zo zou alleen bewezen hoeven te worden dat iemand in een gebied is geweest dat gecontroleerd wordt door een terroristische organisatie zoals IS. Voor hulpverleners en journalisten kan een uitzondering worden gemaakt.

Volgens de Raad van State was niet goed gemotiveerd waarom het plan nodig was. Met de huidige wetten en regels lukt het tot nu toe ook prima teruggekeerde Syriëgangers veroordeeld te krijgen, aldus de Raad. Minister Blok schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat hij het daar mee eens is.

In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat terrorismeverdachten langer in voorarrest kunnen blijven, zonder dat er zwaarwegende aanwijzingen zijn van strafbare feiten. Dat liet Van der Steur voorbereiden op verzoek van PvdA en ChristenUnie. Nu kan een terrorismeverdachte maximaal twintig dagen worden vastgehouden. In Bloks voorstel worden dat maximaal vijftig dagen. Ook dat plan vond de Raad van State nog onvoldoende onderbouwd.