Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw vervalt

Van het gas af Minister Kamp schrapt de wettelijke plicht om nieuwbouwwoningen met het aardgasnet te verbinden per 1 januari 2018.

Foto Koen Suyk/ANP

Nieuwbouwhuizen krijgen straks niet meer noodzakelijkerwijs een gasaansluiting. Demissionair minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) heeft dinsdag een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd die per 1 januari 2018 een einde maakt aan de wettelijke plicht om nieuwe woningen met het aardgasnet te verbinden.

De maatregel, die eind vorig jaar al is aangekondigd, is bedoeld om de CO2-uitstoot terug te dringen. In de zogeheten Energie-agenda heeft het kabinet de ambitie opgenomen dat de CO2-emissies in 2050 tot bijna nul zijn gereduceerd. „Om dat te bereiken, moeten we ook van het aardgas af”, aldus Kamp in het persbericht. Volgens de minister wordt bijna eenderde van de uitstoot op dit moment veroorzaakt door de verwarming van woningen, gebouwen en kassen.

Het schrappen van de plicht om nieuwbouwwoningen met het aardgasnet te verbinden, heeft alleen effect als er voldoende alternatieven voor handen zijn. Mogelijkheden zijn elektrische radiatoren, restwarmte (waarbij overtollige warmte van de industrie wordt gebruikt) en aardwarmte (het oppompen van warm water van diep onder de grond). Kamp hoopt dat het wegvallen van de aardgasverplichting investeringen in dit soort alternatieven bevordert.

Jaarlijks krijgen nu nog ruim 40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor naar schatting 25.000 nieuwbouwwoningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid.

Straks bepalen gemeenten of nieuwe woningen nog worden aangesloten op het gasnet. (NRC)