CBS: Gebruik sociale media stijgt vooral door whatsappende ouderen

Het aantal Nederlanders dat sociale media gebruikt is de afgelopen twee jaar gestegen naar acht op de tien, vooral dankzij een forse groei onder oudere leeftijdsgroepen. Nederlanders boven de 45 maakten in 2016, vergeleken met 2014, vooral in grotere aantallen gebruik van berichtendiensten als WhatsApp. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij het verschijnen van de publicatie ICT, Kennis en Economie 2017.

Volgens het CBS was vorig jaar bijna 80 procent van de 12-plussers actief op sociale netwerken, tegenover 72 procent in 2014. In de leeftijdsgroepen 12 tot 25 en 25 tot 45 was het gebruik in 2014 al erg hoog (90 tot 95 procent) en lijkt de rek eruit te zijn – al specificeert het CBS niet of mensen binnen die groep meer of andere soorten sociale media, zoals Instagram of Snapchat, zijn gaan gebruiken.

De stijging van 8 procentpunten is daarom vooral te danken aan de groep tussen 45 en 65 (van 70 naar 83 procent) en de 65-plussers (van 26 naar 39 procent). Die groepen lijken, ook door het toegenomen smartphonegebruik onder ouderen, vooral hun weg te hebben gevonden in WhatsApp. Het aantal gebruikers van meer ‘open’ sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn steeg slechts een paar procentpunt, terwijl driekwart zei berichten uit te wisselen met anderen via chatapps. In 2014 was dit nog 63 procent.

Het CBS concludeert daarnaast dat hoger opgeleiden (93 procent) vaker actief zijn op sociale media dan middelbaar (83 procent) en lager opgeleiden (66 procent).