Brieven

Roberts Rules of Order

Formatie struikelt over parlementaire werkwijze

Het uitblijven van een regering komt niet door dwarsliggers of starheid, maar door de organisatie van het parlementaire debat. Dat belemmert baanbrekende ideeën. Halverwege de 19de eeuw ontaardden debatten in Californië steevast in kakofonie. Iedereen riep wat volgens hem – vrouwen deden niet mee – de beste oplossing was. Legerofficier Henry Roberts stelde toen een procedure voor: Robert’s Rules of Order, nog altijd het procédé in de politiek. Een debat start met een (wets)voorstel. Over dit voorstel, dat zowel van de regering als de oppositie kan komen, gaan de parlementariërs in debat, ze wisselen standpunten, brengen amendementen aan en stemmen erover. Voordeel is dat iedereen over hetzelfde praat. Nadeel: niemand praat over iets anders.

Dit was ook het geval bij het dossier migratie. Het kader lag vast, het plan om vluchtelingen onderdak te bieden in Noord-Afrika en daar de asielprocedure af te handelen. Dáár werd over onderhandeld, er zijn op detailpunten amendementen aangebracht, waarna het buigen of barsten was. Het werd barsten omdat een van de partijen zich niet met goed fatsoen in het kader kon buigen en de anderen de lenigheid ontbrak eruit te stappen. Die onbuigzaamheid hebben we te danken aan Robert’s Rules.

Maar wat waren de opties geweest als eerst de gedeelde belangen waren vastgesteld? Dan was er ruimte gekomen voor nieuwe oplossingen. Breken met Robert’s Rules maakt plaats voor creativiteit en consensus. Bestuurders en hun medewerkers hebben moeite om het vertrouwde kader van majoor Robert te verlaten, maar ons is keer op keer gebleken dat breken juist leidt tot innovatieve oplossingen. De bonus is groot, namelijk een breed draagvlak.

, Innovatiepartners Zutphen

Rituele slacht

God schiep het verstand

Veel tekortkomingen bij onverdoofde rituele slacht voor islamitisch Offerfeest, kopte NRC op 22 juni. Het is onbegrijpelijk dat religieuze groeperingen vinden dat slachtvee bij volle bewustzijn de keel moet worden doorgesneden.

De toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft niet voor niets geadviseerd onverdoofd slachten te verbieden. Het is namelijk te wreed voor woorden. Staatssecretaris Van Dam heeft dat advies terzijde geschoven en als een soort compromis gesteld dat na het doorsnijden het bewustzijnsverlies binnen 40 (!) seconden moet zijn ingetreden. Het moge duidelijk zijn dat het een vreemd en onmachtig compromis is. Blijkbaar was dit op dat moment het maximaal haalbare.

Wat me ten zeerste verbaast en ook ergert is dat er noch bij moslims noch bij joden zelf het bewustzijn doorbreekt dat ook zij eens stappen moeten zetten. Het idee dat vlees koosjer of halal wordt door deze handelwijze is toch langzamerhand aan revisie toe. Denken joden en moslims nu werkelijk dat de Schepper van zowel de slachter als van het weerloze dier op enigerlei wijze positief wordt gestemd door deze wrede methode? We hebben niet alleen maar oude geschriften en religieuze documenten van de Schepper ontvangen, maar bovenal gezond verstand. Laat dat ook eens prevaleren.

    • Jos van der Schot
    • J. Heeringa
    • Reinder Boon