Reportage

Erfpacht

Geen erfpacht-referendum

Er komt geen referendum over het plan van de ‘eeuwigdurende’ erfpacht waarover binnen de gemeente al lang veel discussie is. Erfpachtvereniging SEBA had 36.000 handtekeningen opgehaald om het referendum mogelijk te maken. De referendumcommissie stelde deze week vast dat de kwestie niet referendabel is omdat het gaat om een besluit van het college, en niet van de raad.