Bedrijven boeken uitzonderlijk hoge winst

Bedrijven behaalden in het eerste kwartaal de hoogste winst sinds 1999. Huishoudens profiteerden in mindere mate.

Foto iStock

Bedrijven profiteren, meer dan huishoudens, enorm van de aantrekkende economie. In het eerste kwartaal van 2017 boekten bedrijven buiten de financiële sector een brutowinst van 56,7 miljard euro, de hoogste winst sind het begin van de meting in 1999. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook waren er in het eerste kwartaal meer mensen aan het werken en stegen de lonen. Huishoudens profiteerden, met een 2,1 procent groei van het beschikbaar inkomen, echter veel minder sterk dan bedrijven. De winst van bedrijven was liefst 6,4 miljard hoger dan in het eerste kwartaal van 2016. Ondanks de stijging van loonkosten door de toename van werkgelegenheid, kwam de operationele winst het eerste kwartaal 2,3 miljard euro hoger uit dan in 2016.

Arbeidsinkomensquote

De laatste jaren komt het geld dat in de marksector wordt verdiend in toenemende mate bij bedrijven terecht in plaats van bij werkenden. Het afgelopen jaar ging 73 cent van elke euro die werd verdiend naar werknemers en zelfstandigen en de overige 27 cent naar bedrijven. Die verhouding, de zogeheten arbeidsinkomensquote, was in 2013 nog 78 om 22 procent en daalt al drie jaar op rij.

Uit een tweede raming van het CBS bleek vrijdag dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal met 0,4 procent is gegroeid. Dat is vooral te danken aan investeringen. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit al twaalf kwartalen achter elkaar. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2016 groeide het bbp met 3,2 procent, volgens de eerste raming was dat 3,4 procent.

Staatsschuld onder EU-norm

Ook op vrijdag meldt het CBS dat de Nederlandse staatsschuld voor het eerst in zes jaar lager is dan de EU-norm van 60 procent van het bbp. Aan het eind van het eerste kwartaal was de staatsschuld 59,6 procent van het bbp. Dit is te danken aan een overschot op de begroting, opbrengsten uit het verminderen van financiële bezittingen, en een hoger bbp.