Opinie

Ringdoorbraak

Een lek kan lastig zijn, gevaarlijk zelfs, maar in dit geval was het nieuws hoopgevend. Er was een lek gesignaleerd in de ring, dus ik ernaartoe. En verdraaid, het zou kunnen kloppen, merk ik als ik over de Postjesweg in Amsterdam-West door het lek rijd en in Overtoomse Veld beland. Hier, buiten de ring, gaan de duimen in rijwielhandel Tour op Bikes fier omhoog. Onder zijn zwarte baseballpet kijkt Mohammed mij juichend aan. „Er komen hier steeds meer studenten en toeristen”, zegt hij.

Studenten en toeristen: dat duidt op vermenging, zoals Mohammed dat noemt. Binnen de ring noemen ambtenaren en deskundigen dat gentrification. Als een buurt waar vooral allochtonen wonen een flinke dosis autochtonen krijgt toegediend, liefst jonge en creatieve, plus wat geld en huiseigenaren, dan maken zorgen geleidelijk plaats voor optimisme. Daar komt de ingewikkelde rapportentaal in de kern op neer. Minder criminaliteit en drugs, meer Bagels & Beans.

Binnen de ringweg A10 hebben de almaar stijgende welvaart en de vermenging de meeste buurten zo goed als onbetaalbaar gemaakt voor jonge Amsterdammers. Hier in Nieuw-West is nog van alles mogelijk.

De stad kookt droog, heet het. Je kan amper aan een huis komen, mede doordat iedereen binnen de ring wil wonen omdat het daar gebeurt, wat de prijzen nog verder opjaagt. Bovendien neemt het verschil tussen binnen (autochtoon) en buiten (allochtoon) de ring verontrustende vormen aan. Sommige gemeenteraadsleden spreken al van segregatie.

Je kan amper aan een huis komen, mede doordat iedereen binnen de ring wil wonen omdat het daar gebeurt, wat de prijzen nog verder opjaagt.

Misschien overdreven, maar toch, de zorgen zijn reëel en hoe fijn dus dat Mohammed verbetering ziet. Hij is pas 26 maar heeft de tijd nog meegemaakt van de rellen op het August Allebéplein, van de rottigheid, het nihilisme. Dat Mohammed in tegenstelling tot vele anderen in zijn omgeving niet is ontspoord, dankt hij aan zijn ondernemende en oplettende vader. Mohammed had een goed voorbeeld.

„Door de studenten en jonge ondernemers in de buurt heeft de jeugd nu veel meer goede voorbeelden om zich aan op te trekken dan vroeger”, zegt hij. „Niet alles is goed. Laatst was er nog een afrekening. Maar de vermenging geeft verbetering.”

Zijn baas, die niet met zijn naam in de krant wil, laat een kapotte fiets voor wat die is en loopt naar buiten. „Kijk, daar komt een hotel”, zegt hij. „Vier sterren!”

Intussen helpt Mohammed een jonge blonde vrouw aan een felblauwe huurfiets.

Hotels en huurfietsen in Overtoomse Veld: de nieuwe tijd. Worden centrumbewoners gek van toeristen, op het August Allebéplein heeft het geratel van rolkoffertjes juist iets bevrijdends. Buiten de ring vormen vreemdelingen die voor hun plezier komen een opkikker. Natuurlijk, de nieuwe bewoners en bezoekers worden gelokt door de lage prijzen, maar wat zou dat? Vanuit deze wijk van jarenzestigflats en nieuwbouw, waar de gemeente eindelijk in investeert – „beetje laat”, vindt Mohammed – zit je overal zó.

In een kwartier fietsen naar het Leidseplein: dat is het lek. Een mooi lek. Hoe kleiner de verschillen tussen Binnen en Buiten, hoe beter. Op naar de volgende ringdoorbraak.